Aanbevolen artikelen

Nieuws 01/14/2021
Manager aan het woord: Stefan Raimondo

Stefan Raimondo, General Manager van DACHSER in Zevenaar, vertelt over zijn passie voor logistiek, zijn persoonlijke ervaring met DACHSER als werkgever en zijn band met het familiebedrijf.

Lees
3
Nieuws 01/12/2021
Natuurgeneesmiddelen veilig de wereld rond

In de farmaceutische sector is een goed functionerende supply chain cruciaal. DACHSER heeft in samenwerking met A. Vogel, een producent van natuurgeneesmiddelen, een logistieke oplossing ontwikkeld en geïmplementeerd voor deze goederen.

Lees
Nieuws 01/11/2021
Nieuwe DACHSER vestiging in Finland is operationeel

DACHSER heeft de nieuwe vestiging in Finland operationeel in gebruik genomen. Met de opening van de eerste overslagloods in Kerava, in de buurt van Helsinki, breidt DACHSER zijn diensten op de Finse markt uit.

Lees
Marktinformatie 01/07/2021
Inwerkingtreding van de nEHS en BEHG (CO²-belasting) in Duitsland vanaf 01.01.2021

Het nationale emissiehandelssysteem (nEHS), dat gebaseerd is op de Wet op de handel in Broeikasgasemissierechten (BEHG), is in Duitsland op 1 januari 2021 in werking getreden. De Fuel Emission Trading Act en het nieuwe nationale emissiehandelssysteem zijn centrale onderdelen van het klimaatbeschermingspakket van de Duitse regering en hebben tot doel de kosten van de CO²-uitstoot te verhogen tot buiten het EU-emissiehandelssysteem.

Hierdoor worden benzine, diesel, stookolie en gas vanaf 1 januari 2021 met een CO²-heffing belast en aan de consument doorberekend. De CO²-heffing is een indirecte belasting die vergelijkbaar is met een tolheffing. De kosten zullen 0,07 EUR (netto) per dieselliter bedragen vanaf 1 januari 2021 en dit zal jaarlijks blijven stijgen. Dit zal ook de kosten voor DACHSER verhogen. Desondanks zullen we proberen de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden door middel van een intelligente productie.

Neem bij vragen contact op met uw DACHSER vestiging.

Lees

DACHSER Nederland

Marktinformatie 01/15/2021
Chinees Nieuwjaar: Impact op de logistiek

Het Chinese Nieuwjaar valt in 2021 op 12 februari, op dit grootste festival van China vieren mensen het begin van een nieuw jaar met hun familie. Er zijn een week lang festiviteiten en dit heeft gevolgen voor de wereldwijde supply chains.

Hieronder ziet u een overzicht van enkele belangrijke feiten van het festival en de mogelijke gevolgen ervan voor de logistiek.

Data en belangrijke feiten

 • Op 12 februari 2021 begint het Chinese Nieuwjaar (het jaar van de Os)
 • De Chinese nationale feestdag begint op 11 februari en eindigt op 17 februari, wat betekent dat de meeste bedrijven, waaronder DACHSER-vestigingen in China, worden gesloten en op 18 februari weer open gaan.
 • Fabrieken waren voorheen langere tijd gesloten. De productie zou al een week voor het Chinese Nieuwjaar kunnen worden onderbroken en sommige fabrieken zullen pas een maand later weer open gaan.  
 • Door de lange vakantie kunnen de werknemers in de stad terug naar hun woonplaats reizen voor een familiereünie, hoewel dat dit jaar misschien niet het geval is vanwege de pandemie.

Gevolgen voor de supply chain

 • Langere vakantieperiodes in China zoals deze kunnen leiden tot vertragingen van uw zendingen tot een maand.
 • Vanwege de bovengenoemde sluitingsperiode van de fabrieken zal er gedurende een week geen productie in China plaatsvinden. Daarnaast zullen ze niet direct weer volledig operationeel zijn na de heropening.
 • Ook de productie in andere landen in Azië zal worden beïnvloed, omdat sommige onderdelen mogelijk uit China komen of omdat de assemblageprocessen daar worden uitgevoerd.
 • De meeste bedrijven zullen voorraden aanleggen die voldoende zijn om de Chinese nieuwjaarsperiode te overbruggen, dit leidt tot een piek vlak voor het Chinese Nieuwjaar. Het zal ook na de festiviteiten enige tijd duren voordat de marktomstandigheden weer normaliseren.

Bereid u voor

Om onnodige prijsstijgingen en vertragingen te voorkomen, is het sterk aanbevolen om ruim van tevoren uw zending te plaatsen. Bij DACHSER kunnen onze logistieke experts u helpen om samen te plannen. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we samen uw supply chain in beweging kunnen houden.

Lees
Marktinformatie 01/13/2021
Extreme weersomstandigheden in Spanje

Vanwege de storm Filomena, die de afgelopen dagen heel Spanje en in het bijzonder de regio Madrid heeft getroffen, informeren wij u over de volgende beperkingen:

Wegtransport:

 • Door de DGT opgelegde verkeersbeperkingen voor zware voertuigen.
 • Toegangsbeperkingen tot industriegebieden als gevolg van sneeuwophoping
 • Moeilijkheden bij het ophalen, leveren en verzenden naar andere vestigingen. Er kunnen aanzienlijke vertragingen optreden bij reizen van en naar Madrid.
 • Moeilijkheden in de distributieactiviteiten gedurende de hele week, voornamelijk in de vestiging in Madrid.
 • Tijdelijke vermindering van de langeafstandsroutes tussen de vestigingen.

Luchtvracht:

 • De MAD-luchthaven komt weer langzaam op gang, maar er zijn grote vertragingen als gevolg van geannuleerde vluchten.
 • Het afhandelingspersoneel is sterk beperkt, waardoor de luchtvrachtactiviteiten traag op gang komen.
 • Bij de inklaring wordt voorrang gegeven aan spoedzendingen.
 • De toegang tot de weg van en naar Madrid is onderworpen aan aanzienlijke beperkingen.

Deze week is de staat van alarm nog steeds van kracht vanwege de zeer lage temperaturen (op sommige plaatsen onder -10ºC) en worden er nog steeds ernstige beperkingen en incidenten verwacht voor alle transport- en distributiediensten.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon bij de betreffende DACHSER-vestiging.

Lees
Marktinformatie 01/07/2021
Brexit deal rond - douaneadministratie vanaf 01-01-2021

Op 24-12-2020 werd een overeenkomst over toekomstige samenwerking en handel gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Een essentieel punt is dat tussen de EU en het VK voor goederenleveringen uit beide gebieden geen douanerechten worden geheven. Dit betekent echter niet dat de administratieve "inklaring" wordt afgeschaft. Dit betekent dat alle documenten en douane relevante informatie vooraf door de klant moeten worden ingediend en pas nadat de zending is vrijgegeven door het douaneteam van DACHSER, kan de zending worden geaccepteerd voor verzending.

Let op: vanaf 01-01-2021 geldt dit voor alle zendingen tussen de EU en het VK, alleen zendingen van de EU naar Noord-Ierland zijn uitgesloten. In het bijzonder moet het bewijs van de preferentiële oorsprong van de goederen worden geleverd. De belangrijkste noodzakelijke informatie voor exporteurs en importeurs vindt u in het onderstaande document.

Nieuws 01/07/2021
“Voor ons is het een begin, geen afscheid”

Op 1 januari traden DACHSER CEO Bernhard Simon en Michael Schilling, COO Road Logistics, toe tot de Raad van Commissarissen van het familiebedrijf. Zij laten een nieuw Raad van Bestuur en een zeer stabiel en crisisbestendig bedrijf achter. Bernhard Simon over de veranderingen op het topmanagementniveau van DACHSER.

Lees
Persberichten 01/05/2021
Burkhard Eling is de nieuwe CEO van DACHSER

Sinds 1 januari is Burkhard Eling Chief Executive Officer (CEO) en woordvoerder van de Raad van Bestuur bij logistiek dienstverlener DACHSER. Hij staat aan het hoofd van de business unit Corporate Strategy, Human Resources & Marketing, wat ook Corporate Key Account Management en Corporate Governance & Compliance omvat. Burkhard Eling volgt Bernhard Simon op, die medio 2021 het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het familiebedrijf zal overnemen.

Lees
Nieuws 12/17/2020
100ste DACHSER chartervlucht van het jaar

Begin december organiseerde DACHSER Air & Sea Logistics zijn 100ste chartervlucht van het jaar. Het vrachttoestel vloog de route Frankfurt-Shanghai als onderdeel van DACHSERs speciale charterprogramma, waarmee de logistiek dienstverlener specifiek capaciteit aanbiedt op de belangrijkste vliegroutes tussen Azië, Europa en de VS.

Lees
Nieuws 12/16/2020
Het nieuwe DACHSER magazine is er!

Nu het jaar ten einde loopt, gebruiken velen van ons deze tijd om terug te kijken en te reflecteren, maar ook om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen van de toekomst. En dat is precies wat we hebben gedaan in het laatste nummer van het DACHSER magazine.

2
Nieuws 12/15/2020
Lokaal in plaats van globaal denken? Supply chains in beweging

Supply chains ondergaan een drastische transformatie. Veel bedrijven overwegen om een deel van hun productieactiviteiten dichter bij de landen te brengen waar ze hun producten verkopen. De Covid-19 pandemie is niet de enige oorzaak van deze trend, maar speelt wel een grote rol.

Lees
Nieuws 12/14/2020
Werknemer van de toekomst

De eerste vaccins zijn inmiddels in gebruik genomen en naar verwachting start ook Nederland in januari met het vaccinatieprogramma. Hiermee lijkt het einde van de coronapandemie in zicht, maar de gevolgen worden steeds zichtbaarder, zo ook in de stagetekorten. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lanceerde een actieplan en de ondersteunende campagne SBB Helpt om studenten aan een stageplaats te helpen. Als erkend leerbedrijf levert DACHSER een belangrijke bijdrage.

Lees
Nieuws 12/08/2020
DACHSER levert 7.740 knuffels aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Op woensdag 18 november heeft DACHSER in samenwerking met Maaike Dijkmans, Rabobank en Talba Nederland BV een zending van 7.740 knuffels afgeleverd bij een AZC van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

Lees
Laat meer zien

DACHSER Corporate

Nieuws 01/18/2021
DACHSER becomes a member of DWV

On January 1, 2021, DACHSER joined the German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV), a lobbying group that has been advocating the rapid deployment of hydrogen as an energy source and promoting fuel-cell technology since 1996. DACHSER will also participate in DWV’s HyLogistics cluster.

Lees
Marktinformatie 01/14/2021
Chinese New Year: Impact on logistics

In 2021, Chinese New Year falls on February 12, it is the biggest festival in China where people celebrate the beginning of a new year with their families. The week-long national public holiday has consequences on global supply chains. 

The following information provides an overview of some key facts of the festival and its possible impacts on logistics.

Dates and key facts

 • February 12, 2021 marks the start of the Chinese New Year (the year of Ox).
 • Chinese national holiday begins on February 11 and ends on February 17, meaning that most of the businesses, including DACHSER branches in China, will be closed and resumes on February 18.
 • Factories and manufacturing sites used to be closed for a longer period of time. Production might pause already one week before Chinese New Year, some factories will only resume one month after.
 • The long holiday allows workers in the city to travel back to their hometown for a family reunion, though it might not be the case this year due to the pandemic.

Impact on supply chain

 • Extensive holidays in China can lead to delays to your shipments for up to one month.
 • Due to the abovementioned closing period of manufacturing industries, there will be no productions from China for at least a week. Even though factories will be restarting gradually, operations will not resume to full swing immediately.
 • Productions from other countries in Asia will also be impacted as some parts might come from China or the assembling processes are done there.
 • Most shippers will stock up inventories that are sufficient to cover the Chinese New Year period, this leads to a pre-holiday cargo rush; it will also take some time after the festival to normalize the market conditions.

To avoid unnecessary price hikes and delays, it is strongly recommended to place bookings well in advance. At DACHSER, our logistics experts can help you to plan together. Feel free to discuss with us about your needs and we can work out the best to maintain your supply chain uninterrupted throughout the Chinese New Year.

Lees
Marktinformatie 01/13/2021
Adverse weather conditions in Spain

Due to the Filomena storm that has affected all Spain in recent days and especially the Community of Madrid, we inform you of the following restrictions:

Road Transport:

 • Traffic restrictions for heavy vehicles imposed by the DGT (partially open on some roads).
 • Restrictions on access to industrial estates due to accumulation of snow and vehicles.
 • Difficulty in collections, deliveries and shipments to other delegations. Journeys to and from Madrid may suffer significant delays.
 • Difficulties in distribution activities throughout the week, mainly in the branch in Madrid.
 • Temporary reduction of long-distance routes between delegations.

Air Transport

 • MAD airport starts operating slowly but suffers long delays due to canceled flights.
 • Handling personnel are severely restricted and therefore air cargo operations start to run very slowly.
 • Customs operations are giving priority to express shipments.
 • Road access to and from Madrid suffer significant restrictions.
 • During this week, the alert is still active due to very low temperatures (in some places below -10ºC), so we still expect strong restrictions and incidents in all transport and distribution services.

If you have any questions, please contact your local contact at the respective DACHSER branch.

Lees
Nieuws 01/12/2021
First DACHSER block train from China to Europe

Logistics provider DACHSER organized its first block train from China to Germany. Carrying fifty 40-foot containers (FEU), the train reached Ludwigshafen, Germany, in late December.

Lees
Ga naar

Meest gelezen

Nieuws 07/17/2019
Hoe een eenmanszaak een internationaal bedrijf werd - het verhaal van DACHSER

Veel mensen kennen DACHSER van de gele vrachtwagens met blauwe letters. Wist u dat het inmiddels wereldwijd uitgegroeide bedrijf ooit als een eenmanszaak begon? En dat het nog altijd 100% een familiebedrijf is, met de kleinzoon van oprichter Thomas Dachser aan het roer? Wij vertellen u graag hoe het ooit begon…

Lees
Nieuws 12/27/2018
Nieuwe directeur bij DACHSER UK

Na meer dan 17 jaar aan het roer ging Nick Lowe, directeur van Dachser UK, eind september met vervroegd pensioen. Zijn opvolger is Mark Rollinson, die eerder verschillende managementfuncties bij Schenker en Allport Cargo Services heeft bekleed.

Lees
Persberichten 08/17/2018
DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics blijft maar groeien!

Nadat eerder al de luchtvrachtvestigingen op Schiphol en Maastricht werden uitgebreid, was het de afgelopen dagen de beurt aan de zeevrachtvestiging in Rotterdam.

Lees
2
Nieuws 08/14/2018
Rusland in beeld

De afgelopen tijd is Rusland vaak in beeld geweest. Reden genoeg om eens te kijken naar DACHSER´s aanwezigheid in ´s werelds grootste land. Wij gaan in gesprek met Anton Maryukhta, Managing Director DACHSER OOO over de ontwikkelingen in de Russische logistieke markt en zijn plannen voor de toekomst.

Lees
Nieuws 09/03/2019
DACHSER Tsjechië zet langere vrachtwagens in

In Tsjechië is DACHSER onlangs begonnen met de inzet van twee langere vrachtwagens op zijn dagelijkse route tussen de vestigingen in Ostrava en Brno. Dit zal de capaciteit op de route vergroten en tegelijkertijd een conventioneel voertuig vrijmaken.

Lees
Nieuws 02/25/2019
BREXIT: de tijd is bijna om

Terwijl politici blijven proberen een oplossing te vinden voor de Brexit-crisis, komt de vertrekdatum steeds dichterbij. Nu is het aan bedrijven om uitvoerig te plannen en voor te bereiden op alle mogelijke uitkomsten. Er is een grote uitdaging: de grensformaliteiten.

Lees
Persberichten 09/02/2019
DACHSER Waddinxveen viert koperen jubileum

DACHSER Rotterdam Logistics Center gevestigd in Waddinxveen viert zijn 12,5 jarig jubileum. De logistieke dienstverlener opende aldaar op 1 maart 2007 zijn vestiging in Nederland. De officiële oprichting van DACHSER Netherlands B.V. vond plaats op 10 januari 1975 in het Gelderse Zevenaar.

Lees
Persberichten 10/04/2018
Recordaantal medewerkers in dienst bij DACHSER

Niet eerder had logistiek dienstverlener DACHSER zoveel werknemers in dienst. Op 1 september 2018 werkten wereldwijd ongeveer 30.500 medewerkers voor het familiebedrijf. In Duitsland, waar het hoofdkantoor van DACHSER gevestigd is, werken 16.246 werknemers. Bovendien kozen in Duitsland dit jaar 732 jonge mensen voor een opleiding of stage bij de logistiek dienstverlener. Ook dat is een absoluut record!

Lees
Nieuws 07/17/2019
DACHSER tweede jaar op rij provinciale winnaar van verkiezing "Beste Leerbedrijf"

Tijdens de verkiezing van het 'Beste Leerbedrijf 2019', mogelijk gemaakt door SBB, is DACHSER opnieuw uitgeroepen tot provinciale winnaar van Zuid-Holland in de sector 'mobiliteit, transport, logistiek & maritiem'. 

Lees
Persberichten 04/13/2018
Uitbreiding overslagloods DACHSER in Zevenaar gereed

Onlangs heeft het “Logistics Center DACHSER Zevenaar” de uitbreiding van zijn loods met 3.319 m² in gebruik genomen. Sinds 2012 is DACHSER gevestigd op BusinessPark 7Poort. Door een snelle toename van de logistieke activiteiten was deze uitbreiding hoogst noodzakelijk.

Lees