Carrière Mediaroom

Informatie over gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons ("DACHSER"). De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op DACHSER. Indien bepalingen van de AVG worden vermeld, worden in elk geval ook de overeenkomstige bepalingen in andere landspecifieke regelgevingen inzake gegevensbescherming geïmpliceerd.

Ons privacybeleid informeert u over het type, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. We zullen u ook informeren over uw wettelijke rechten. In gevallen waarin wij u specifieke diensten willen aanbieden via onze website of anderszins, en waar er geen rechtsgrond is voor de noodzakelijke gegevensverwerking in deze context, zullen wij uw toestemming vragen.

De rechten van de betrokkene en het rapporteren van incidenten met betrekking tot gegevensbescherming

U kunt uw rechten als betrokkene (zoals het recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken)  hier online uitoefenen. U kunt hier incidenten met betrekking tot gegevensbescherming online melden, zoals ongeoorloofde toegang, informatie, openbaarmaking, verwerking en verlies van persoonsgegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Duitsland

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij DACHSER SE zijn:

DACHSER SE

Functionaris voor gegevensbescherming

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Duitsland

data.protection@dachser.com

2. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Deze website verzamelt telkens wanneer deze wordt geopend algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De gegevens die kunnen worden geregistreerd zijn:

(1) De gebruikte browsertypen en -versies,

(2) Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

(3) De website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (ook wel verwijzers genoemd),

(4) De subwebsites die geopend worden via een toegangssysteem op onze website,

(5) De datum en tijd van toegang tot de website,

(6) Het IP-adres (Internet Protocol),

(7) De internetprovider van het toegangssysteem en

(8) Andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt DACHSER geen conclusies over u. Er vindt geen profilering plaats. In plaats daarvan hebben we deze informatie nodig om de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, om de inhoud en advertenties van onze website te optimaliseren, om ervoor te zorgen dat onze IT-systemen en de technologie van onze website op de lange termijn levensvatbaar zijn, en om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verkregen gegevens en informatie worden door DACHSER statistisch gebruikt om het niveau van de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We slaan de anonieme gegevens van de serverlogbestanden apart op van alle persoonsgegevens die u verstrekt. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

3. Gegevensverwerking wanneer contact is gelegd

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in de bedrijfsinformatie vindt. Als u via een van deze kanalen contact opneemt met DACHSER, slaan we de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch op. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis naar DACHSER worden verzonden, worden opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en/of contact met u op te nemen.

DACHSER wijst de vragen en bijbehorende persoonsgegevens voor verwerking en gebruik toe aan de bevoegde autoriteit binnen de DACHSER Group, gewoonlijk aan de nationale dochteronderneming in het land van de aanvrager, en wisselt de gegevens uit met laatstgenoemde. Vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) worden bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale dochteronderneming van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale dochterondernemingen in derde landen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG en in alle andere gevallen de bescherming van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de rechtsgrond artikel 49, lid 1, punt b) van de AVG.

4. Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Op de DACHSER-website kunnen gebruikers zich aanmelden voor DACHSER-nieuwsbrieven (bijv. "eBrief"). Welke persoonsgegevens naar DACHSER worden verzonden bij het aanvragen van de nieuwsbrief, wordt bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

DACHSER gebruikt de nieuwsbrief om klanten en zakenpartners regelmatig op de hoogte te stellen van nieuws over onze diensten en producten, actuele persberichten, informatie over ons merk en de inhoud die momenteel op onze website staat. De nieuwsbrief kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als

(1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en

(2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail verzonden naar elk e-mailadres dat voor het eerst door een betrokkene wordt ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen. Dit is een dubbele opt-inprocedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Wanneer een gebruiker zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider van het computersysteem dat op het moment van registratie door de betrokkene wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als wettelijke bescherming voor DACHSER. In het kader van het verzenden van de nieuwsbrief maakt DACHSER gebruik van Atrivio GmbH, Albert Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Duitsland, om deze gegevens voor dat doel te verzamelen, te verwerken, te gebruiken en/of op te slaan.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Advies en reclame
  • Ontwerpen van de nieuwsbrief conform de vereisten
  • Samenstellen van onderwerpen voor de nieuwsbrief op een manier die past bij uw interesses

Abonnees van de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor registratie in dit verband, zoals bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij technische wijzigingen.

Toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een koppeling om uw toestemming in te trekken. Het is ook mogelijk om de registratie op elk gewenst moment direct te beëindigen door DACHSER op de hoogte te stellen van de contactgegevens die in sectie 1 worden vermeld.

5. Nieuwsbrief-tracking

Onze nieuwsbrieven bevatten 'trackingpixels'. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in de e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan DACHSER zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail zijn geopend door betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door DACHSER opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om via de dubbele opt-inprocedure de toestemmingsverklaring die afzonderlijk voor dit doel is afgegeven, in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door DACHSER verwijderd. Een uitschrijving voor de nieuwsbrief wordt door DACHSER automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden gemaakt en opgeslagen. Met behulp van cookies kan DACHSER u gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als de cookie niet is ingesteld. Met cookies kunnen we de gebruikers van onze website herkennen. Gebruikers van websites met cookies hoeven bijvoorbeeld niet telkens hun aanmeldgegevens opnieuw in te voeren wanneer ze de website bezoeken, omdat deze taak wordt overgenomen door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen.

7. Webanalysetool etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. etracker maakt standaard geen gebruik van cookies. Als u expliciet akkoord gaat met het instellen van analysecookies (statistische cookies), worden cookies gebruikt die een statistische analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken, evenals de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of advertenties. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die door etracker worden gegenereerd, worden door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen namens de aanbieder van deze website en zijn daarom onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is onafhankelijk getest en gecertificeerd en ePrivacyseal heeft het keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, punt f) (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de aanmeld- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik plaats en ook een combinatie met andere gegevens of overdracht naar derden vindt niet plaats.

Met de browserinstelling "niet volgen" wordt u ook automatisch uitgesloten van tracking.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.

8. Podcasthostingdienst Podigee

We gebruiken podcasthostingdienst Podigee van de provider Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlijn, Duitsland. De podcasts worden geladen door Podigee of verzonden via Podigee. 

Het gebruik is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. het belang in een veilige en efficiënte levering, analyse en optimalisatie van ons podcastaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. 

Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatgegevens om het downloaden/opnieuw afspelen van podcasts mogelijk te maken en om statistische gegevens, zoals het aantal keren dat wordt geluisterd, te bepalen. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd door Podigee voordat ze in de database worden opgeslagen, tenzij deze gegevens nodig zijn om de podcasts te leveren. 

Meer informatie en opties voor bezwaar zijn te vinden in het privacybeleid van Podigee:  https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. DACHSER-platform

DACHSER biedt services aan via de tool DACHSER-platform op de website. De kernfuncties van het DACHSER-platform omvatten het online bepalen van vrachtkosten, het registreren van transportorders en het volgen van verzendingen met behulp van Track & Trace.

DACHSER wijst registraties toe aan het DACHSER-platform en de bijbehorende persoonsgegevens die vereist zijn voor de verwerking en het gebruik, aan de bevoegde entiteit binnen de DACHSER Group, in het algemeen de nationale tak van het nationale bedrijf van de aanvrager, en wisselt deze gegevens uit met deze competente entiteit. Registraties en de gegevens die worden gebruikt voor registratie op het DACHSER-platform op de Zwitserse website (www.dachser.com/ch) worden bijvoorbeeld uitgewisseld met het nationale DACHSER-bedrijf in Zwitserland (DACHSER Speidition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale bedrijven in derde landen. De toepassingen van het DACHSER-platform kunnen worden gebruikt door gebruikers met of zonder individuele registratie. Na registratie zal het betreffende nationale bedrijf de gebruiker activeren na succesvolle verificatie. Geregistreerde gebruikers hebben meer "referenties" dan niet-geregistreerde gebruikers, d.w.z. geregistreerde gebruikers hebben toegang tot uitgebreidere services. De persoonsgegevens die naar DACHSER worden verzonden, worden bepaald door het desbetreffende invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt.

Het exclusieve doel van gegevensgebruik bij het gebruik van het DACHSER-platform is het leveren van de bovengenoemde diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij het opstellen of uitvoeren van contracten is art. 6 (1) (b) AVG en in alle andere gevallen is de wettelijke basis de bescherming van legitieme belangen conform art. 6 (1) (f) AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de juridische basis art. 49 (1) (b) AVG.

10. eLogistics

DACHSER biedt diensten aan op zijn website onder de tool eLogistics. De kernfuncties van de eLogistics-portal zijn onder andere het online bepalen van de transportkosten, het registreren van transportorders en het volgen van verzendingen door middel van track & trace.

DACHSER wijst de eLogistics-registraties en bijbehorende persoonsgegevens voor verwerking en gebruik toe aan de bevoegde autoriteit binnen de DACHSER Group, gewoonlijk aan de nationale dochteronderneming in het land van de aanvrager, en wisselt de gegevens uit met laatstgenoemde. Registraties en gegevens die worden gebruikt voor registratie bij eLogistics op de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) worden daarom bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale dochteronderneming van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). In deze context kunnen gegevens ook worden verzonden naar nationale dochterondernemingen in derde landen. De toepassingen van eLogistics kunnen worden gebruikt door gebruikers met of zonder individuele registratie. In het geval van een registratie activeert de betreffende nationale dochteronderneming de gebruiker na een succesvolle verificatie. Wanneer gebruikers zijn geregistreerd, zijn er meer "gegevens" beschikbaar in vergelijking met gebruik zonder registratie, d.w.z. dat gebruikers toegang hebben tot uitgebreidere diensten. De persoonsgegevens die naar DACHSER worden verzonden, worden bepaald door het respectievelijke invoermasker dat voor registratie wordt gebruikt.

Het doel waarvoor gegevens worden gebruikt bij toegang tot de diensten van eLogistics, is uitsluitend het leveren van de eerder genoemde diensten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG en in alle andere gevallen de bescherming van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Voor de overdracht van gegevens naar een derde land is de rechtsgrond artikel 49, lid 1, punt b) van de AVG.

11. Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie eenvoudig gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie die u hebt geopend op de bijbehorende subpagina van onze website. Daarnaast worden de gegevens waarnaar in sectie 2 wordt verwezen, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om vraaggerichte reclame te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. Raadpleeg het privacybeleid van de provider voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de provider van de plug-in.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met Google Maps is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Gegevensoverdracht naar derde landen zonder een adequaatheidsbesluit is gebaseerd op de erkende standaardcontractbepalingen. Meer informatie vindt u hier en hier.

Zie Privacybeleid van Google voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens. 

12. Sociale plug-ins

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van Facebook, Twitter, YouTube, Xing en LinkedIn. Wij gebruiken plug-ins in het bijzonder om u in staat te stellen inhoud op onze website te delen met andere gebruikers van sociale netwerken of om hen naar dergelijke inhoud te verwijzen. U kunt de provider van de desbetreffende plug-in identificeren aan de hand van het logo of de beginletters.

Wanneer u onze website bezoekt, sturen we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de providers van de plug-ins. Als u echter op het gemarkeerde veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks overgedragen aan de provider van de betreffende plug-in en verwerkt door de provider - mogelijk in derde landen, zoals de VS. Nadat u op het veld met de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van de provider van het betreffende sociale netwerk geopend. De gegevens worden overgedragen aan de provider van de desbetreffende plug-in, ongeacht of u een account hebt bij het sociale netwerk van de plug-inprovider. Als u bent aangemeld bij de provider van de plug-in, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de provider.

Wij hebben geen invloed op het type en de reikwijdte van de gegevens die worden verzameld en verwerkt door het gebruik van de plug-ins, noch zijn wij ons bewust van de volledige reikwijdte van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperioden. Volgens de provider van de plug-ins omvatten de verzonden gegevens onder andere informatie over uw browser, de bezochte websites en de datum en tijd van het bezoek. De plug-inproviders verwerken deze informatie bijvoorbeeld om gebruikersprofielen van u te maken en om on-demand advertenties weer te geven. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht op bezwaar maken uit te oefenen moet u contact opnemen met de betreffende provider van de plug-in. Raadpleeg voor meer informatie de internetpagina's en kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectieve providers.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met de sociale plug-ins is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Wanneer u gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn, kunnen gegevens worden overgedragen naar derde landen wereldwijd, zoals de VS. In deze gevallen zorgen we voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om de vereisten van de Europese wetgeving te implementeren. Dit wordt meestal gedaan met geaccepteerde standaardcontractbepalingen en andere geschikte garanties, indien van toepassing.

13. Gegevensoverdracht naar derden

Toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor dienstverleners en contractuele partners die wij gebruiken voor de werking van onze websites. Deze externe leveranciers zijn verplicht om uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij vragen of anderszins in overeenstemming met onze instructies.

Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, zal DACHSER uw persoonsgegevens binnen de DACHSER Group overdragen en doorgeven aan de respectievelijke nationale dochterondernemingen. DACHSER-bedrijven zijn ook gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. DACHSER is verantwoordelijk om u te informeren over uw rechten als betrokkene binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw vragen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens doorsturen naar DACHSER. De andere DACHSER-bedrijven binnen de DACHSER Group, die ook uw persoonsgegevens verwerken, werken met ons samen en ondersteunen ons bij het reageren op dergelijke verzoeken of klachten.

Afgezien van bovenstaande gegevensoverdrachten zullen wij uw persoonsgegevens niet overdragen, verkopen of op de markt brengen aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, de gebruiker van de website.

14. Duur van gegevensopslag

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn verwijderen we routinematig de relevante gegevens, op voorwaarde dat deze niet langer nodig zijn voor het voltooien of het starten van het contract.

Als het doel van de opslag wegvalt of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

15. Uw rechten

Als betrokkene kunt u aanspraak maken op de rechten die zijn uiteengezet in artikelen 15-21 van de AVG tegen DACHSER als aan de daarin opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (artikel 15 van de AVG), rectificatie (artikel 16 van de AVG), verwijdering (artikel 17 van de AVG), beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG), gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (artikel 21 en 22 van de AVG). Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit krachtens artikel 77 van de AVG.

16. Gebruik van Google Ads

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de Google-zoekmachine wanneer gebruikers bepaalde zoektermen invoeren op Google (zoekwoordtargeting). Google Ads is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. We gebruiken Google Ads om het aantal bezoeken aan onze website te meten via de weergave van advertenties in Google Zoeken en om te evalueren welke zoektermen hebben geleid tot de plaatsing van onze advertenties. Het bijhouden van conversies gebeurt uitsluitend met behulp van de cookievrije webanalysetool etracker, die alleen statistische gegevens verzamelt. We maken geen gebruik van de remarketingfunctie en u ontvangt geen verdere reclame van ons nadat u onze website hebt bezocht. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van ons online aanbod en onze marketingmaatregelen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.

17. Het gebruik van Brightcove Analytics

Voor zover vrijwillig toestemming is gegeven, die op elk moment kan worden ingetrokken, maken wij op sommige webpagina's gebruik van de dienst “Video Cloud” van Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA (“Brightcove”) om video's aan te bieden en af te spelen. Brightcove neemt de hosting van de video's over en biedt ook de player aan, die op onze website met video's is geïntegreerd. Tijdens de verbinding met de servers van Brightcove (wanneer op de website ingesloten video's door u worden bekeken) maakt de provider gebruik van cookies en verzamelt apparaat-gerelateerde gegevens.

De technologieën van Brightcove worden onder meer gebruikt om u video's van DACHSER voor te stellen die aansluiten bij het thema van de desbetreffende webpagina's. Bovendien kan m.b.v. van Brightcove Analytics de toegang van gebruikers tot de aangeboden video-inhoud worden geanalyseerd om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de website te verbeteren. Hiertoe gebruikt Brightcove cookies en verzamelt het apparaat-gerelateerde gegevens (bv. browserinformatie), waaronder de IP-adressen van gebruikers die toegang hebben tot de aangeboden video-inhoud. Deze worden onmiddellijk na het raadplegen opgeslagen in een gepseudonimiseerde en niet-gepersonaliseerde vorm. Persoonsgegevens van de gebruikers worden doorgaans niet door Brightcove opgeslagen.

U vindt de privacyverklaring van Brightcove hier: 

https://www.brightcove.com/de/legal/privacy/

Als wettelijke basis voor het gebruik van Brightcove Analytics geldt de toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 onder a AVG. Tegen het gebruik van de dienst kan worden verzet in de “Privacyinstellingen” zonder dat de website basis functionaliteiten verliest.

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen overeenkomstig art. 44 ff. AVG om een passend niveau van gegevensbescherming in het begunstigde land te waarborgen.

Mededeling inzake gegevensbescherming voor de zakenrelatie

Informatie over gegevensbescherming volgens artikel 13 en 14 AVG

1. Definities
De privacyverklaring van DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics B.V. en DACHSER Netherlands B.V. is gebaseerd op de door de Europese regelgever bij uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruikte terminologie. Daarom verwijzen we u hiervoor naar de definities in artikel 4 van de AVG. De GDPR is hier beschikbaar.

2. Naam en adres van de voor verwerking verantwoordelijke en de functionaris gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetgeving en andere bepalingen met privacyrechtelijk karakter is:

DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics B.V., Vliegveldweg 16, NL - 6199 AD Maastricht - Airport, Nederland, Tel.: +31 43 3088820, Fax: +31 43 3653310, E-mail: dachser.maastricht-asl@dachser.com, Website: www.dachser.nl

DACHSER Netherlands B.V., Mega 3, NL - 6902 KL Zevenaar, Nederland, Tel.: +31 316 521140, Fax: +31 316 521110, E-mail: dachser.zevenaar@dachser.com, Website: www.dachser.nl

3. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze zakenpartners in beginsel enkel voor zover dat nodig is voor de voorbereiding van contracten of voor het afwikkelen van onze opdrachten en contracten. Nadat voldaan is aan de contractuele verplichtingen, verwerken wij gegevens uitsluitend nog indien daarvoor toestemming is gegeven. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen of de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften geoorloofd of voorgeschreven is.

3.2 Omgang met persoonsgegevens
Het verzamelen, verwerken of gebruik van persoonsgegevens is in beginsel verboden, tenzij een wettelijke norm de omgang met gegevens uitdrukkelijk toestaat. Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG in beginsel verzameld, verwerkt of gebruikt worden:

bij een bestaande contractuele verhouding met de betrokkene

in het kader van de voorbereiding of afwikkelingen van contracten met de betrokkene

indien en voor zover de betrokkene hiertoe toestemming heeft gegeven

3.3 Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming nodig hebben van de betrokkene, dient artikel 6 lid 1 punt a AVG als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de nakoming van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6 lid 1 punt c AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of derden, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het hiervoor genoemde belang, dient artikel 6 lid 1 punt f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3.4. Categorieën persoonsgegevens
Voor de uitoefening van de economische activiteit en de nakoming van alle daaruit voortkomende verplichtingen bestaan voor zover vereist de volgende gegevenscategorieën:

gegevens van klanten en hun contactpersonen, evenals door de klant gedeelde gegevens van hun klanten voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van opdrachten en klantenservice;

gegevens van dienstverleners, leveranciers en hun contactpersonen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van opdrachten voor klanten, dienstverleners en leveranciers.

Bij het gebruik van persoonsgegevens en de omvang van de verzamelde gegevens worden de basisregels van het informationele zelfbeschikkingsrecht in acht genomen. Dit geldt ook voor andere privacynormen, in het bijzonder het preventieve verbodsprincipe, de doelbinding, de transparantie, de informatie- en kennisgevingsplichten, de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisering, evenals de rechten op rectificatie, afscherming, wissing en bezwaar.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens vinden plaats in het kader van het wettelijk toelaatbare. Hierbij worden ook de bijzondere voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van gevoelige gegevens volgens artikel 9 lid 1 AVG in acht genomen. In beginsel mogen slechts gegevens worden verwerkt en gebruikt die nodig zijn voor de uitvoering van bedrijfsmatige opgaven en in direct verband staan met het verwerkingsdoel.

Wanneer andere instanties gegevens opvragen over de betrokkene, worden deze uitsluitend zonder toestemming van de betrokkene doorgegeven als hiertoe een wettelijke verplichting of een voor het doorgeven gerechtvaardigd legitiem belang van de onderneming bestaat en de identiteit van de aanvrager zonder twijfel vaststaat.

3.5 Ontvanger van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de contractuitvoering zoals dochtermaatschappijen, partners, subondernemers ten behoeve van de uitvoering van de door u in opdracht gegeven logistieke diensten. Persoonsgegevens van bij de logistieke dienstverlening betrokkenen worden eventueel gedeeld met de opdrachtgevers van logistieke dienstverleners (bijv. afleveringsbewijs).

In het bijzonder verkopen wij uw persoonsgegevens niet door aan derden noch vermarkten we deze op andere wijze.

3.6 Gegevensoverdracht naar derde landen
Gegevens worden uitsluitend voor de uitvoering van in opdracht gegeven logistieke diensten overgedragen naar derde landen. In het kader van de gegevensminimalisering worden uitsluitend de benodigde gegevens voor verzending en bezorging van goederen aan klanten van de opdrachtgever doorgegeven aan de binnen- en buitenlandse ondernemingen in het DACHSER-concern en aan externe dienstverleners. Een gegevensoverdracht naar een derde land zonder een passend beschermingsniveau is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen betrokkene en de voor de verwerking benodigde instantie toegestaan, voor zover de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.7 Externe dienstverlener/opdrachtverwerking/onderhoud
Met de externe dienstverleners zijn, voor zover nodig, afspraken gemaakt op basis van artikel 28 AVG of de EU-standaardcontractbepalingen zijn van toepassing.

3.8 IT-veiligheidsconcept
Naast de getroffen technisch-organisatorische maatregelen heeft Dachser op grond van het belang van informatieveiligheid verdergaande richtlijnen opgesteld.
Het Information Security Management System (ISMS) van de DACHSER IT-centrale is sinds 2011 gecertificeerd op basis van ISO 27001.

3.9 Gegevenswissing en bewaartijd
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd op het moment dat het doel voor de bewaring is komen te vervallen. De gegevens kunnen langer worden bewaard, als dit is toegestaan door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden bovendien afgeschermd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartijd is verstreken, tenzij het nodig is om de gegevens gedurende een langere tijd te bewaren voor de afsluiting of uitvoering van een overeenkomst.

4. Rechten van de betrokkene
U bent een betrokkene wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt in de zin van de AVG. Als zodanig heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

4.1. Recht van inzage
U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.
Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en op de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

de periode gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

dat u het recht heeft op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, evenals het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken;

dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over het al dan niet doorsturen van uw persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. In dit verband heeft u het recht desgevraagd in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

4.2 Recht op rectificatie
U heeft recht op rectificatie en/of vervollediging van onvolledige of onjuiste u betreffende persoonsgegevens tegenover de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

4.3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AGV bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerking op grond van de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4.4 Recht op wissing

4.4.1 Verplichting tot wissing
U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;

uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

4.4.2 Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

4.4.3 Uitzonderingen
Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is:

voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i, en artikel 9, lid 3 AVG;

(d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder punt a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.5 Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft opgeëist, is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht op informatie over deze ontvangers.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a AVG, of artikel 9, lid 2, punt a AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b AVG; en

de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4.7 Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. U heeft de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruikgemaakt wordt van technische specificaties.

4.8 Recht op intrekking van de op grond van het gegevensbeschermingsrecht verstrekte toestemming
U heeft het recht om de toestemming die u heeft verstrekt op grond van het gegevensbeschermingsrecht op ieder moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

4.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dat geldt niet indien het besluit:

noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;

is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of

met uw uitdrukkelijke toestemming is genomen.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g AVG, van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Met betrekking tot de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

4.10 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.