Carrière Mediaroom

Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons ("DACHSER"). De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of uw telefoonnummer, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke bepalingen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op DACHSER.

Het doel van deze verklaring inzake gegevensbescherming is om u te informeren over het soort, het bereik en de doeleinden van de persoonsgegevens die we verzamelen. Bovendien willen we u op de hoogte houden van uw rechten. Als we u speciale diensten via onze website of elders willen aanbieden en als er geen rechtsgrond voor de noodzakelijke verwerking van de gegevens in dit verband zou zijn, moeten wij uw toestemming verkrijgen.

Rechten van de betrokkenen en het melden van incidenten op het gebied van gegevensbescherming

U kunt uw rechten als betrokkene - zoals het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken - hier online inzien. U kunt incidenten op het gebied van gegevensbescherming, zoals niet-geautoriseerde toegang, verspreiding, verwerking of verlies van persoonsgegevens, hier online melden.

1. Verantwoordelijke kantoor en functionaris voor gegevensverwerking

Het verantwoordelijke kantoor binnen de betekenis van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Duitsland

Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.de

De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking van DACHSER SE zijn:

DACHSER SE
Functionaris voor gegevensverwerking
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Registratie van algemene gegevens en informatie

Iedere keer wanneer deze website wordt bezocht worden er verschillende algemene gegevens en informatie geregistreerd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het is mogelijk dat het volgende wordt geregistreerd: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetsite van waaruit het toegangssysteem toegang heeft tot onze internetsite (referrer genoemd), (4) de subwebsites die naar onze internetsite gelinkt zijn via een toegangssysteem, (5) de datum en het tijdstip waarop de internetsite is bezocht, (6) het internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internet serviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die fungeren als een reactie op noodsituaties in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie is het voor DACHSER onmogelijk om uw identiteit te bepalen. Er wordt geen profiel opgesteld. De reden dat we deze informatie nodig hebben is eerder om ervoor te zorgen dat we de content van onze website up-to-date houden, dat we de content van onze website en de advertenties hiervoor optimaliseren, dat we de voortdurende functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website garanderen en om ervoor te zorgen dat we de autoriteiten op het gebied van wetshandhaving de nodige informatie kunnen verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

DACHSER analyseert deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie op statistische basis met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We bewaren de anonieme gegevens afzonderlijk van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in de logbestanden van de server. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 f) van de AVG.

3. Gegevensverwerking bij het eerste contact

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in ons profiel vindt. Als u een van deze kanalen gebruikt om contact op te nemen met DACHSER, worden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke informatie die op vrijwillige basis aan DACHSER wordt verstrekt, wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en/of om contact met u op te nemen.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS.

De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

4. Inschrijving voor onze nieuwsbrief

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van DACHSER (bijv. "eLetter") op de website van DACHSER. De persoonsgegevens die worden geregistreerd bij de inschrijving voor de nieuwsbrief van DACHSER zijn te zien op het invoerscherm.

DACHSER gebruikt de nieuwsbrief om regelmatig informatie te verstrekken aan klanten en zakelijke partners over innovaties van onze diensten en productie, actuele persberichten, informatie over ons merk of de huidige content van onze website. De nieuwsbrief kan in principe alleen worden ontvangen door de betrokken persoon als (1) de betrokken persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokken persoon zich heeft geregistreerd voor ontvangst van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in eerste instantie een bevestigingsmail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de betreffende persoon met een “double-opt-in-procedure” voor ontvangst van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient als controle om ervoor te zorgen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 a) van de AVG.

Na registratie voor de nieuwsbrief slaan we het IP-adres op van de internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem van de betreffende persoon op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. De registratie van deze gegevens is vereist om op een later tijdstip het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon te kunnen identificeren en dus ook om de wettelijke bescherming van DACHSER te garanderen. In het kader van het versturen van de nieuwsbrief, machtigt DACHSER het bedrijf Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, voor registratie, verwerking, gebruik en/of opslag van de gegevens als onderdeel van de orderverwerking.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratieprocedure voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van de nieuwsbrief
 • Advies en reclame
 • De aan behoefte gerelateerde structuur van de nieuwsbrief
 • Compilatie van de onderwerpen in de nieuwsbrief in overeenstemming met de interesses van de abonnees

Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de diensten of registratie van de nieuwsbrief, over wijzigingen in het aanbod of een aanpassing in de technische omstandigheden.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokken persoon ons heeft gegeven voor de inschrijving van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link om uw toestemming in te trekken. Daarnaast is het ook mogelijk om op elk gewenst moment rechtstreeks bij DACHSER uit te schrijven door een bericht te sturen naar de contactgegevens die onder nummer 1 zijn vermeld.

5. Het traceren van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in het HTML-formaat van dergelijke e-mails wordt ingesloten om het vastleggen en analyseren van een logbestand te vergemakkelijken. Op deze manier kan een statistische analyse van het succes of het falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten trackingpixels kan DACHSER vaststellen of en wanneer een e-mail wordt geopend door een betrokken persoon en welke van de links in de e-mail werden aangeklikt door de betrokken persoon.

De persoonsgegevens die worden geregistreerd via de trackingpixels in de nieuwsbrief worden opgeslagen en geëvalueerd door DACHSER om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokken persoon. Betrokken personen hebben op elk moment het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die via de “double-opt-in-procedure” is gegeven, in te trekken. Als gevolg van het intrekken van de toestemming worden deze persoonsgegevens door DACHSER verwijderd. Het uitschrijven van het abonnement op de nieuwsbrief wordt door DACHSER automatisch als intrekking beschouwd.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een computersysteem worden geplaatst en binnen dat systeem worden opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies kan DACHSER u gebruiksvriendelijke diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als er geen cookies geplaatst zouden worden. Cookies stellen ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. De gebruiker van een website die cookies gebruikt hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij/zij de website bezoekt zijn/haar inloggegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen van de website en de cookie die door de website op het computersysteem is geplaatst.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment voorkomen door het aanpassen van een bijbehorende instelling van uw internetbrowser en op deze manier op permanente basis het instellen van cookies voorkomen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle standaard internetbrowsers. Als u het plaatsen van cookies in uw internetbrowser uitschakelt, zijn echter voor u in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig beschikbaar. De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG.

7. Webanalyse Tool eTracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. etracker maakt standaard geen gebruik van cookies. Alleen als u uitdrukkelijk instemt met het plaatsen van analysecookies (statistische cookies), worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers mogelijk te maken en om gebruiksgerelateerde inhoud of reclame weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker-cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen voor gegevensbescherming. etracker is onafhankelijk getest, gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG is de optimalisatie van ons online aanbod en onze presentatie op het internet. Aangezien we grote waarde hechten aan de privacy van onze bezoekers, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de inlognaam of de apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er zal geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaatsvinden.

Met de browserinstelling "do not track" wordt u eveneens automatisch uitgesloten van tracking.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.

Uw bezoekgegevens worden dan niet meer betrokken bij de webanalyse. Klik om te activeren.

Opt-out

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

8. eLogistics

DACHSER biedt op de website diensten aan onder de toepassing eLogistics. De belangrijkste functies van het portaal eLogistics zijn het online berekenen van verzendkosten, het registreren van transportorders en het traceren van bestellingen door middel van Tracking & Tracing.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS. Gebruikers kunnen de applicaties van eLogistics met of zonder individuele registratie gebruiken. In het geval van registratie activeert de relevante nationale vestiging de gebruiker na succesvolle authenticatie. In het geval van registratie hebben gebruikers meer “referenties” dan in het geval van gebruik zonder registratie, d.w.z. dat de gebruikers ook andere diensten kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die in dit proces aan DACHSER worden doorgestuurd, zijn te zien op het relevante invoerscherm dat voor de registratie werd gebruikt.

De bedoeling achter het gebruik van gegevens bij het gebruik van de diensten van eLogistics is uitsluitend om de genoemde diensten beschikbaar te maken. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

9. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Dit betekent dat we u op de website direct interactieve kaarten kunnen tonen en u in staat stellen om de kaartfuncties eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.

Door het openen van de website ontvangt Google informatie dat u de bijbehorende subsite op onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder nummer 2 worden vermeld, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waardoor u wordt aangemeld, of als er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u deze toewijzing aan uw profiel met Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor advertenties, marktonderzoek en/of de aan behoeften gerelateerde structurering van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs bij gebruikers die niet inloggen) om aan behoeften gerelateerde advertenties te bieden en om andere gebruikers in uw sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Google. Meer informatie over de doeleinden en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de serviceprovider van de plug-ins is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de serviceprovider.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van Google Maps wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier en hier te vinden.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google.

10. Sociale plug-ins

We gebruiken op onze website de sociale plug-ins (“plug-ins”) van Facebook, Twitter, YouTube, Xing en LinkedIn. We gebruiken plug-ins met name zodat u de content van onze website kunt delen met andere gebruikers van sociale netwerken of zodat u hen naar deze content kunt verwijzen. U kunt de provider van de relevante plug-in herkennen aan zijn logo of beginletter.

Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de provider van de plug-in. Als u echter op het relevante veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks naar de provider van de relevante plug-in verzonden en in bepaalde omstandigheden door die provider in derde landen zoals de VS verwerkt. Nadat u op een veld van de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de website van de provider van het relevante sociale netwerk geopend. De gegevensoverdracht naar de provider van de relevante plug-in wordt, onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij het sociale netwerk van de genoemde provider van de plug-in, uitgevoerd. Nadat u bent aangemeld bij de provider van de plug-in worden uw gegevens die bij ons zijn geregistreerd, rechtstreeks verzonden naar het account dat u bij de provider van de plug-in hebt.

We hebben geen invloed op het soort en bereik van de gegevens die worden verzameld en verwerkt met behulp van de plug-in, noch kennen we het volledige bereik van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperiode. Volgens de informatie van de provider van de plug-in omvatten de verzonden gegevens informatie over uw browser, de websites die u hebt bezocht en de datum en tijd van uw bezoek. De providers van de plug-ins verwerken deze informatie om bijvoorbeeld een gebruikersprofiel aan te maken en om specifieke advertenties voor u te plaatsen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de provider van de plug-in om dit herroepingsrecht af te dwingen. U kunt hierover meer informatie vinden op de internetsites en in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende serviceproviders.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van de sociale plugins is art. 6 lid 1 onder f) AVG. Bij gebruik van de diensten van Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn kunnen gegevens naar derde landen zoals de VS worden overgedragen. In deze gevallen zorgen we voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om aan de vereisten van de Europese wetgeving te voldoen. Dit gebeurt normaal gesproken door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, indien nodig, door middel van andere passende garanties.

11. Gegevensoverdracht aan derden

De toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor serviceproviders en contracterende partijen die we in dienst hebben voor het functioneren van onze website. Deze externe serviceproviders zijn verplicht om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij nodig hebben of voor andere doeleinden in overeenstemming met de instructies.

DACHSER zal uw persoonsgegevens verzenden aan bedrijven binnen de DACHSER-groep voor de doeleinden die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden vermeld en deze doorsturen naar de relevante nationale vestigingen. Er zijn ook bedrijven van DACHSER gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van DACHSER dat u wordt geïnformeerd over uw rechten als betrokken persoon in het kader van de van kracht zijnde wetgeving voor gegevensbescherming. U kunt eventuele vragen of klachten over uw persoonsgegevens aan DACHSER richten. De andere bedrijven van DACHSER die deel uitmaken van de DACHSER-groep, die uw persoonsgegevens ook verwerken, werken met ons samen en ondersteunen ons bij het afhandelen van dergelijke vragen of klachten.

Afgezien van de bovengenoemde gegevensoverdracht, verzenden, verkopen of verhandelen wij uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, of wanneer de verzending is vereist om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen aan u, de gebruiker van onze website, na te komen.

12. Opslagperiode van gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de relevante wettelijke opslagperiode. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen we routinematig alle bijbehorende gegevens voor zover deze niet langer vereist zijn om een contract na te komen of op te stellen.

Als de reden voor opslag niet meer van toepassing is of als de door de Europese regelgevende instantie of een andere relevante wetgever vastgestelde opslagperiode zou vervallen, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

13. Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u ten aanzien van DACHSER aanspraak maken op de rechten zoals uiteengezet in de artikelen 15-21 van de AVG als aan de vereisten die daarin zijn uiteengezet wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (Art. 15 van de AVG), correctie (Art. 16 van de AVG), verwijdering (Art. 17 van de AVG), beperking van verwerking (Art. 18 van de AVG), gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (Art. 21 en 22 van de AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Art. 77 van de AVG.

14. Google Ads

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de resultaten van de Google-zoekmachine wanneer gebruikers bepaalde zoektermen invoeren op Google (keyword targeting). Google Ads is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.5. Wij gebruiken Google Ads om het aantal bezoeken te meten dat naar onze website is gekomen via de weergave van advertenties in Google Search en om te evalueren welke zoektermen hebben geleid tot de plaatsing van onze advertenties. Het bijhouden van conversies gebeurt uitsluitend met het cookievrije webanalyseprogramma etracker, dat alleen statistische gegevens verzamelt. Wij maken geen gebruik van de remarketingfunctie en u ontvangt van ons geen verdere reclame na een bezoek aan onze website. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om ons online aanbod en onze marketingactiviteiten te optimaliseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking.

Mededeling inzake gegevensbescherming voor de zakenrelatie

Informatie over gegevensbescherming volgens artikel 13 en 14 AVG

1. Definities
De privacyverklaring van DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics B.V. en DACHSER Netherlands B.V. is gebaseerd op de door de Europese regelgever bij uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruikte terminologie. Daarom verwijzen we u hiervoor naar de definities in artikel 4 van de AVG. De GDPR is hier beschikbaar.

2. Naam en adres van de voor verwerking verantwoordelijke en de functionaris gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetgeving en andere bepalingen met privacyrechtelijk karakter is:

DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics B.V., Vliegveldweg 16, NL - 6199 AD Maastricht - Airport, Nederland, Tel.: +31 43 3088820, Fax: +31 43 3653310, E-mail: dachser.maastricht-asl@dachser.com, Website: www.dachser.nl

DACHSER Netherlands B.V., Mega 3, NL - 6902 KL Zevenaar, Nederland, Tel.: +31 316 521140, Fax: +31 316 521110, E-mail: dachser.zevenaar@dachser.com, Website: www.dachser.nl

3. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze zakenpartners in beginsel enkel voor zover dat nodig is voor de voorbereiding van contracten of voor het afwikkelen van onze opdrachten en contracten. Nadat voldaan is aan de contractuele verplichtingen, verwerken wij gegevens uitsluitend nog indien daarvoor toestemming is gegeven. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen of de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften geoorloofd of voorgeschreven is.

3.2 Omgang met persoonsgegevens
Het verzamelen, verwerken of gebruik van persoonsgegevens is in beginsel verboden, tenzij een wettelijke norm de omgang met gegevens uitdrukkelijk toestaat. Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG in beginsel verzameld, verwerkt of gebruikt worden:

 • bij een bestaande contractuele verhouding met de betrokkene
 • in het kader van de voorbereiding of afwikkelingen van contracten met de betrokkene
 • indien en voor zover de betrokkene hiertoe toestemming heeft gegeven

3.3 Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming nodig hebben van de betrokkene, dient artikel 6 lid 1 punt a AVG als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de nakoming van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6 lid 1 punt c AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of derden, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het hiervoor genoemde belang, dient artikel 6 lid 1 punt f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3.4. Categorieën persoonsgegevens
Voor de uitoefening van de economische activiteit en de nakoming van alle daaruit voortkomende verplichtingen bestaan voor zover vereist de volgende gegevenscategorieën:

 • gegevens van klanten en hun contactpersonen, evenals door de klant gedeelde gegevens van hun klanten voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van opdrachten en klantenservice;
 • gegevens van dienstverleners, leveranciers en hun contactpersonen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van opdrachten voor klanten, dienstverleners en leveranciers.

Bij het gebruik van persoonsgegevens en de omvang van de verzamelde gegevens worden de basisregels van het informationele zelfbeschikkingsrecht in acht genomen. Dit geldt ook voor andere privacynormen, in het bijzonder het preventieve verbodsprincipe, de doelbinding, de transparantie, de informatie- en kennisgevingsplichten, de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisering, evenals de rechten op rectificatie, afscherming, wissing en bezwaar.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens vinden plaats in het kader van het wettelijk toelaatbare. Hierbij worden ook de bijzondere voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van gevoelige gegevens volgens artikel 9 lid 1 AVG in acht genomen. In beginsel mogen slechts gegevens worden verwerkt en gebruikt die nodig zijn voor de uitvoering van bedrijfsmatige opgaven en in direct verband staan met het verwerkingsdoel.

Wanneer andere instanties gegevens opvragen over de betrokkene, worden deze uitsluitend zonder toestemming van de betrokkene doorgegeven als hiertoe een wettelijke verplichting of een voor het doorgeven gerechtvaardigd legitiem belang van de onderneming bestaat en de identiteit van de aanvrager zonder twijfel vaststaat.

3.5 Ontvanger van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de contractuitvoering zoals dochtermaatschappijen, partners, subondernemers ten behoeve van de uitvoering van de door u in opdracht gegeven logistieke diensten. Persoonsgegevens van bij de logistieke dienstverlening betrokkenen worden eventueel gedeeld met de opdrachtgevers van logistieke dienstverleners (bijv. afleveringsbewijs).

In het bijzonder verkopen wij uw persoonsgegevens niet door aan derden noch vermarkten we deze op andere wijze.

3.6 Gegevensoverdracht naar derde landen
Gegevens worden uitsluitend voor de uitvoering van in opdracht gegeven logistieke diensten overgedragen naar derde landen. In het kader van de gegevensminimalisering worden uitsluitend de benodigde gegevens voor verzending en bezorging van goederen aan klanten van de opdrachtgever doorgegeven aan de binnen- en buitenlandse ondernemingen in het DACHSER-concern en aan externe dienstverleners. Een gegevensoverdracht naar een derde land zonder een passend beschermingsniveau is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen betrokkene en de voor de verwerking benodigde instantie toegestaan, voor zover de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.7 Externe dienstverlener/opdrachtverwerking/onderhoud
Met de externe dienstverleners zijn, voor zover nodig, afspraken gemaakt op basis van artikel 28 AVG of de EU-standaardcontractbepalingen zijn van toepassing.

3.8 IT-veiligheidsconcept
Naast de getroffen technisch-organisatorische maatregelen heeft Dachser op grond van het belang van informatieveiligheid verdergaande richtlijnen opgesteld.
Het Information Security Management System (ISMS) van de DACHSER IT-centrale is sinds 2011 gecertificeerd op basis van ISO 27001.

3.9 Gegevenswissing en bewaartijd
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd op het moment dat het doel voor de bewaring is komen te vervallen. De gegevens kunnen langer worden bewaard, als dit is toegestaan door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden bovendien afgeschermd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartijd is verstreken, tenzij het nodig is om de gegevens gedurende een langere tijd te bewaren voor de afsluiting of uitvoering van een overeenkomst.

4. Rechten van de betrokkene
U bent een betrokkene wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt in de zin van de AVG. Als zodanig heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

4.1. Recht van inzage
U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.
Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en op de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat u het recht heeft op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, evenals het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • U heeft het recht om geïnformeerd te worden over het al dan niet doorsturen van uw persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. In dit verband heeft u het recht desgevraagd in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

4.2 Recht op rectificatie
U heeft recht op rectificatie en/of vervollediging van onvolledige of onjuiste u betreffende persoonsgegevens tegenover de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

4.3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AGV bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerking op grond van de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4.4 Recht op wissing

4.4.1 Verplichting tot wissing
U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

4.4.2 Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

4.4.3 Uitzonderingen
Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i, en artikel 9, lid 3 AVG;
 • (d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder punt a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.5 Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft opgeëist, is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht op informatie over deze ontvangers.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a AVG, of artikel 9, lid 2, punt a AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4.7 Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. U heeft de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruikgemaakt wordt van technische specificaties.

4.8 Recht op intrekking van de op grond van het gegevensbeschermingsrecht verstrekte toestemming
U heeft het recht om de toestemming die u heeft verstrekt op grond van het gegevensbeschermingsrecht op ieder moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

4.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dat geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming is genomen.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g AVG, van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Met betrekking tot de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

4.10 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.