DACHSER streeft naar duurzame groei

DACHSER rapporteert 5,5 procent groei; Europese exportactiviteiten blijven de belangrijkste groeifactor; nieuwe records in zendingen, tonnage en personeelsbestand.

DACHSER realiseerde opnieuw een substantiële groei in 2018. De geconsolideerde netto-omzet werd verhoogd met 5,5 procent tot 5,57 miljard euro. Net als vorig jaar namen de zendingsaantallen toe en stegen ze met 2,5 procent tot 83,7 miljoen; tonnage steeg 3,0 procent tot 41,3 miljoen ton. Met 30,609 werknemers in totaal, een stijging van 1.511 ten opzichte van het voorgaande jaar, bereikte het personeelsbestand van DACHSER een recordhoogte.

In de Benelux verhoogde DACHSER de ongeconsolideerde bruto-omzet met 9,9 procent tot 305,8 mln. euro. De zendingsaantallen namen toe en stegen met 5,0 procent tot 3,0 miljoen; tonnage steeg tot 1,3 miljoen ton. De 838 logistieke professionals in de Benelux vormen met elkaar de kracht van het netwerk.

DACHSER Intelligent Logistics
DACHSER Intelligent Logistics

De groei werd opnieuw gestimuleerd door de gunstige economische omstandigheden. Echter werden bepaalde uitdagingen steeds duidelijker: het tekort aan chauffeurs en logistiek medewerkers; potentiële knelpunten in de capaciteit door een tekort aan laadvermogen en seizoenpieken, de groeiende onzekerheid over emissievrije stadsgebieden, de Brexit en de toekomst van internationale handelsbetrekkingen. "Het beheer van schaarse middelen was in 2018 de kerndiscipline van de logistiek", legt Bernhard Simon, CEO DACHSER SE, uit. "Het belangrijk om groei doelgericht aan te pakken en zo te beheren dat we een gezond evenwicht bewaren tussen kwaliteit, processen en kosten. Alleen een duurzame groei komt ten goede aan onze werknemers en klanten."

De groei van de wereldwijde logistiek dienstverlener werd opnieuw gestimuleerd door de gunstige economische omstandigheden. Echter werden bepaalde uitdagingen steeds duidelijker: het tekort aan chauffeurs en logistiek medewerkers; potentiële knelpunten in de capaciteit door een tekort aan laadvermogen en seizoenpieken, de groeiende onzekerheid over emissievrije stadsgebieden, de Brexit en de toekomst van internationale handelsbetrekkingen. "Het beheer van schaarse middelen was in 2018 de kerndiscipline van de logistiek", legt Bernhard Simon, CEO DACHSER SE, uit. "Het belangrijk om groei doelgericht aan te pakken en zo te beheren dat we een gezond evenwicht bewaren tussen kwaliteit, processen en kosten. Alleen een duurzame groei komt ten goede aan onze werknemers en klanten."

Het beheer van schaarse middelen was in 2018 de kerndiscipline van de logistiek. Het is belangrijk om groei doelgericht aan te pakken en zo te beheren dat we een gezond evenwicht bewaren tussen kwaliteit, processen en kosten. Alleen een duurzame groei komt ten goede aan onze werknemers en klanten.

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

Bedrijfsontwikkeling in detail

De divisie Road Logistics - dat bestaat uit wegtransport en de opslag van industriële goederen (European Logistics) en levensmiddelen (Food Logistics) - heeft in 2018 opnieuw een dynamische groei laten zien. De geconsolideerde netto-omzet is met 6,6 procent verhoogd tot 4,47 miljard euro.

De business line European Logistics (EL) noteerde de sterkste groei met een netto omzetstijging van 7,0 procent naar 3,55 miljard euro. Zendingen en tonnage stegen beide met 3,1 procent. "De vier regionale bedrijfseenheden hebben het netwerk aanzienlijk helpen versterken. De netwerkeffecten in de export zorgen ervoor dat de EL-bedrijfseenheden blijven groeien en elkaar wederzijds stimuleren," zegt Simon.

DACHSERs Food Logistics business line behaalde ook robuuste omzetcijfers voor 2018. De geconsolideerde netto-omzet steeg met 5,3 procent tot 917 miljoen euro. Het vrijwel onveranderde aantal zendingen vergeleken met het voorgaande jaar werd gecompenseerd met een tonnagegroei van 2,0 procent. "We blijven onze kwaliteitsstrategie nastreven en dat werpt zijn vruchten af. DACHSER Food Logistics kent al jaren een positieve ontwikkeling en genereert groei met nationale transporten en contractlogistiek. We hebben ook bemoedigende groeipercentages gezien bij grensoverschrijdende transporten", aldus Simon. "Aan de andere kant, het tekort aan vrachtruimte en chauffeurs met de seizoenschommelingen in volume raken dit segment hard."

De divisie Air & Sea Logistics bleek opnieuw turbulent. Als gevolg van wisselkoerseffecten, dalende vrachttarieven en een daling van het volume op de route China-Europa stagneerde de geconsolideerde netto-omzet op ongeveer 1,19 miljard euro. Een vermindering van 2,9 procent van het aantal zendingen werd gecompenseerd met een toename van de tonnage met 6,6 procent, met name in zeevracht. "Tegen 2020 willen we alle systeembeheren vervangen door ons Othello-transportbeheersysteem dat we zelf hebben ontwikkeld. In 2018 hebben we de uitrol van het systeem in China afgerond, om een belangrijke mijlpaal in dit project te markeren", gaat Simon verder. "De sleutel tot duurzame groei in lucht- en zeevracht ligt in het beheersen en beheren van complexe interfaces en de diepe integratie van onze logistieke systemen. Zoals we hebben gezien bij Europees transport over land, zullen onze investeringen in integratie en standaardisatie ook hier zijn vruchten afwerpen."

DACHSER Intelligent Logistics
DACHSER Intelligent Logistics

In tijden van schaarse middelen zijn investeringen in personeel, capaciteiten en innovaties van cruciaal belang voor de aanhoudende groei van DACHSER. In 2018 investeerde het bedrijf 125 miljoen euro in logistieke faciliteiten, IT-systemen en technische apparatuur. Voor 2019 heeft het bedrijf 234 miljoen euro uitgetrokken voor dit doel. DACHSER legt ook een sterke nadruk op training, een aanpak die zeer succesvol is gebleken, vooral voor professionele chauffeurs. "Op dit moment hebben we 207 mensen die een training volgen om chauffeur te worden via DACHSER Service & Ausbildungs GmbH, wat ons een van de grootste opleidingscentra voor chauffeurs in Duitsland maakt. Onze volgende stap is om onze focus te verbreden naar logistieke medewerkers in transit-terminals en magazijnen", zegt Simon.

Het doel van de investeringen is enerzijds om ruimte te creëren voor de aanhoudende groei, en anderzijds om de synergie tussen de warehousing- en distributienetwerkactiviteiten te versterken.

Aat van der Meer, Managing Director van DACHSER Benelux

Ontwikkelingen in Nederland

Ook in Nederland is de groeiontwikkeling die de afgelopen jaren zichtbaar was, voortgezet. De ongeconsolideerde bruto-omzet steeg met 8,6 procent naar 176 miljoen, de tonnage naar 0,7 miljoen ton en het aantal zendingen met 4,1 procent naar 1,63 miljoen. Dit is deels een gevolg van de gunstige economische omstandigheden, maar ook de steeds verdere uitbreiding van het Europese netwerk speelt een rol. Recent heeft Zevenaar zijn overslagloods uitgebreid met 3.319 vierkante meter en heeft Waddinxveen een pand overgenomen waarmee de logistiek dienstverlener zijn terrein uitbreidde met een totale oppervlakte van 24.000 vierkante meter. De investeringen zullen zich in de toekomst verder ontwikkelen. In de nabije toekomst gaat een verdere uitbreiding van DACHSER Logistics Center Rotterdam in Waddinxveen plaatsvinden. "Het doel van de investeringen is enerzijds om ruimte te creëren voor de aanhoudende groei, en anderzijds om de synergie tussen de warehousing- en distributienetwerkactiviteiten te versterken", aldus Aat van der Meer, Managing Director van DACHSER Benelux.

In 2018 bestond het personeelsbestand van DACHSER in Nederland uit 474 werknemers. Hiermee is een groei gerealiseerd van 8 procent ten opzichte van 2017. "De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in personeel en opleidingen", zegt van der Meer. "Ook in de toekomst zullen we blijven investeren in nauwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen en proberen we jongeren en werkzoekende nog actiever te enthousiasmeren voor logistieke banen als onder andere chauffeurs en logistiek medewerkers, om ook deze uitdagingen aan te gaan."

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Raisa Mertens