Statement over de huidige situatie met betrekking tot de verspreiding van het COVID-19 virus

Met deze aankondiging geeft DACHSER informatie over de maatregelen die moeten worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus (ook bekend als het Coronavirus) binnen de DACHSER-organisatie te voorkomen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de huidige status van operationele activiteiten en mogelijke gevolgen voor de zendingen van onze klanten.

Gezien de huidige situatie zijn binnen de wereldwijde DACHSER-organisatie specifieke gedragscodes en voorzorgsmaatregelen van kracht gegaan. De maatregelen omvatten het opzetten van een centraal rapportagebeheersysteem, regelmatige beoordeling van de situatie en het definiëren van aanvullende maatregelen naargelang de situatie. Relevante activiteiten zijn uitgebreid en geïntensiveerd op basis van het bestaande hygiënemanagement op de verschillende gebieden (human resources, operationele en proceshygiëne).

Naast deze intern genomen maatregelen, voldoet DACHSER aan alle huidige officiële voorschriften en neemt het de nodige voorzorgsmaatregelen. In geval van beperkingen voor individuele locaties, liggen actieplannen klaar om te worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ons netwerk operationeel kan blijven.

Om een soepel proces mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van de mogelijkheid om samen te werken met alle betrokken partijen in de toeleveringsketens, inclusief samenwerking met vrachtwagenchauffeurs, zodat ook zij kunnen voldoen aan strengere hygiënevoorschriften. We hebben de chauffeurs ook volledig geïntegreerd in ons hygiënemanagement en hebben alle locaties voorzien van handdesinfectiemiddelen.

We doen er alles aan om de supply chains van onze klanten draaiende te houden en vertragingen van zendingen te voorkomen. Als supply chains op enigerlei wijze worden beïnvloed door controles, annuleringen van vluchten en dergelijke, zullen we zoeken naar alternatieve manieren om de goederen te verzenden. We willen er ook op wijzen dat de levertijden van zendingen kunnen worden verlengd. De maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, geven ons echter het gevoel dat we goed uitgerust zijn om met de huidige situatie om te gaan. Om dit mogelijk te maken, is het essentieel dat we een nauwe coördinatie met onze klanten onderhouden.

Als u vragen heeft over uw zending(en), neem dan contact op met uw lokale DACHSER-contactpersoon.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op