“Als het gaat om Brexit steken veel bedrijven hun kop in het zand”

DACHSER is goed voorbereid om de toekomstige inklaring van goederen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De Brexit is voltooid en de overgangsfase is over een paar weken ten einde. Welke afspraken de EU en Groot-Brittannië op korte termijn ook maken, per 1 januari 2021 wordt goederenverkeer van en naar Groot-Brittannië een uitdaging. Steffen Wiese, Head of Sales, European Logistics, North Central Europe at DACHSER, legt uit waar bedrijven dringend rekening mee moeten houden en sommige lopen zelfs het risico te laat te zijn met de voorbereidingen.

Zou u zeggen dat het nog steeds mogelijk is om een harde no-deal Brexit te vermijden? Wat zou een harde Brexit betekenen voor het goederenvervoer in het Verenigd Koninkrijk?

Er is nog steeds een kans dat er een deal wordt gesloten. Maar hoe dichter we bij de deadline komen, hoe minder hoop er is. DACHSER bereidt zichzelf en zijn klanten zeker voor op een harde Brexit om er zeker van te zijn dat we op alle situaties voorbereid zijn.

De inklaring na Brexit maakt het transport van goederen veel ingewikkelder, duurder en tijdrovender. We verwachten dat een harde Brexit de transporten enorm zal verstoren, zeker begin volgend jaar. We merken dat sommige bedrijven al actie hebben ondernomen en hun activiteiten hebben verplaatst naar locaties in de EU. In het licht van de nieuwe inklaringsprocedures zijn sommige bedrijfsmodellen niet meer zo praktisch en zullen ze moeten worden herzien. B2C-zendingen zullen duurder worden, zelfs als er eenvoudigere procedures worden ingevoerd voor goederen tot een bepaalde waarde. Het zal voor veel verzenders gewoon niet de moeite waard zijn. Aangezien de verzendtijden en –kosten voor de bevoorrading van de Europese markt vanuit het Verenigd Koninkrijk ook zullen toenemen, hebben veel verzenders hun distributiecentra al naar de EU verplaatst. 

Zijn bedrijven, waaronder DACHSER-klanten, in Duitsland en de rest van Europa voorbereid? Waar ziet u ruimte voor verbetering?

Naast de goed voorbereide bedrijven zijn er ook nog heel wat bedrijven die dringend actie moeten ondernemen. Ze hebben te lang gewacht, wat tot problemen zal leiden. Dit geldt vooral voor bedrijven die tot nu toe uitsluitend de Europese thuismarkt hebben bediend, omdat ze vaak niet over de vereiste douane-expertise beschikken.

Veel bedrijven verwachten eigenlijk dat een deal betekent dat alles blijft zoals het is. Bovendien heeft de COVID-19 pandemie Brexit als onderwerp in de publieke opinie en bij veel bedrijven grotendeels overschaduwd.

Het is echter belangrijk om te weten dat, wat er de komende dagen en weken ook gebeurt op het politieke toneel, de inklaring zeker een hot topic zal zijn onder verzenders en ontvangers van goederen die tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd. Dit betekent dat over de voorbereiding niet kan worden onderhandeld.

Een meer algemene vraag: waar moet een bedrijf dat van plan is om vanaf 1 januari 2021 goederen te exporteren naar of te importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk, rekening mee houden?

Afzenders moeten eerst nagaan in hoeverre hun toeleveringsketens worden beïnvloed. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het opstellen van de informatie en documenten die nodig zijn voor de inklaring, zodat wij, in onze rol als logistieke dienstverlener, de douaneformaliteiten met betrekking tot de in- en uitvoer kunnen afhandelen. Deze informatie omvat het EORI-nummer. Bovendien is het verkrijgen van een douanevergunning van de betreffende importeur essentieel voor de verwerking van zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Om deze reden vragen wij onze klanten om hun ontvangers te informeren dat zijn ons de naam van de importeur moeten geven, zodat wij de benodigde toestemming kunnen aanvragen.

DACHSER zelf is goed voorbereid om de toekomstige inklaring van goederentransporten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is nu aan de afzenders om nogmaals grondig te controleren of ze alle noodzakelijke voorbereidingen hebben getroffen. Op onze website hebben we een checklist gepubliceerd waarmee onze klanten in één oogopslag kunnen zien waar ze op moeten letten. En natuurlijk staan de lokale contactpersonen van DACHSER altijd klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Het is absoluut duidelijk wat het worst-case scenario zou zijn: goederen blijven bij de afzender hangen en wij kunnen ze niet afhalen. Het transport kan pas beginnen als al het papierwerk dat nodig is voor de inklaring beschikbaar is. Vanaf 1 januari is er geen sprake van een overgangsperiode of uitzonderingen en kan het papierwerk niet meer later worden ingediend. Dit zijn de voorwaarden waaraan logistieke dienstverleners nu moeten voldoen. In dit worst-case scenario zouden de klantenmagazijnen overstromen omdat de goederenflow vastloopt.

Interview with: Steffen Wiese

Head of Sales, European Logistics, North Central Europe bij DACHSER

Welke specifieke voorbereidingen heeft DACHSER als logistiek dienstverlener getroffen?

DACHSER bereidt zich al jaren voor op Brexit. We hebben een intern projectteam gevormd dat bestaat uit experts uit alle geledingen van het bedrijf. Het is de taak van dit team om alle aspecten van Brexit aan te pakken, van inklaring, volumebewaking en verkeersroutering tot IT, personeel en communicatie.

Om ons voor te bereiden op alle situaties hebben we met name geïnvesteerd in de douane en hebben we software-oplossingen gecreëerd om ervoor te zorgen dat de douaneprocessen efficiënt worden uitgevoerd. Naast het toevoegen van middelen aan onze IT-infrastructuur, zorgen we ervoor dat DACHSER UK en DACHSER Ireland beide over voldoende personeel beschikken, met name degenen die zijn opgeleid in douanezaken. Op het vasteland biedt ons wereldwijde logistieke netwerk ons voldoende expertise en middelen. We hebben ook een speciale interne afdeling opgericht om onze collega's in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en onze distributieplatforms in de EU te ondersteunen vanaf 1 januari 2021. De medewerkers van deze afdeling worden getraind in hoe de verschillende systemen werken, zodat we eventuele extra kosten kunnen indammen en onze landenorganisaties werken nauw samen om eventuele verstoringen tot een minimum te beperken. En omdat we een AEO-status hebben in het Verenigd Koninkrijk en in tal van EU-landen, kunnen we ervoor zorgen dat goederen zo snel en naadloos mogelijk worden ingeklaard.

Wat is de situatie in de Republiek Ierland? Het merendeel van de transporten van en naar Ierland gaat via het Kanaal. Zijn er alternatieve routes?

Er zijn vast en zeker obstakels bij het vervoer van goederen naar Ierland. Maar wat vooral onduidelijk is, is hoe het met Noord-Ierland zal gaan, wat zoals we allemaal weten een zeer politieke kwestie is. Er zijn alternatieve routes naar Ierland en hoewel alle opties met betrekking tot veerbootmaatschappijen worden onderzocht, zullen deze uiteindelijk leiden tot langere transittijden.

Welke lessen hebt u na jaren van voorbereiding op Brexit geleerd?

Het gaat erom flexibel te blijven ten overstaan van onvermijdelijke, vooral politieke, verrassingen. Persoonlijk hoop ik dat de nachtmerriescenario's die duizenden gestrande vrachtwagens aan elke kant van het Kanaal voorspellen, niet uitkomen en dat de autoriteiten ook hun steentje bijdragen aan een efficiënte uitvoering van het proces. Ik ben ook benieuwd hoe de economie zich ontwikkelt en of Brexit andere landen zal afschrikken om de wens om te vertrekken na te streven.

Bedankt voor het interview.

Contact Joanne Fernandes