Veiligheid en compliance in Chem Logistics: in gesprek met een expert van DACHSER

Jordi Triep, expert op het gebied van Chem Logistics

De logistieke uitdagingen worden steeds groter en complexer, vooral in kwetsbare supply chains. De chemische industrie is een sector die extra uitdagingen met zich meebrengt voor logistiek dienstverleners. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een nauwe samenwerking tussen klant en logistiek dienstverlener van essentieel belang. Het vinden van een geschikte logistiek partner is daarbij cruciaal. Jordi Triep, een expert op het gebied van Chem Logistics bij DACHSER, deelt zijn inzichten over de uitdagingen die komen kijken bij logistiek in de chemische industrie en hoe de juiste match tussen klant en logistiek dienstverlener tot stand kan komen.

Kan je iets vertellen over hoe Chem Logistics is ontstaan?

In 2016 ben ik begonnen bij DACHSER als Medewerker Inside Sales. Het viel me al snel op dat de logistieke uitdagingen in de chemische industrie zeer specifiek zijn. Het opslaan en vervoeren van chemische goederen vereist een specialisatie die verder gaat dan de algemene logistieke dienstverlening. Om een uniforme aanpak te waarborgen rond chemische goederen binnen het netwerk van DACHSER, is in 2007 Chem Logistics opgericht. Met mijn ervaring als Medewerker Inside Sales bij DACHSER, heb ik in 2019 de stap gezet naar het worden van een commercieel expert binnen Chem Logistics in Nederland om klanten te ondersteunen bij de aspecten die komen kijken bij de opslag en het transport van chemische goederen. Sinds 2021 doe ik dit vanuit mijn functie als Sales Executive.

Welke aspecten komen kijken bij Chem Logistics?

Bij het opslaan en vervoeren van chemische goederen is veiligheid van groot belang. Hierdoor is het essentieel om strikte veiligheidsprotocollen te volgen. Bovendien zijn er verschillende richtlijnen opgesteld, zoals die van de Europese Unie, voor het transport van chemische goederen en is er veel regelgeving waaraan voldaan moet worden. Het classificeren van goederen, het verkrijgen van vergunningen en het voldoen aan transportvoorschriften zijn slechts enkele aspecten die hierbij komen kijken. Met uniforme veiligheidsprotocollen en het volgen van richtlijnen en regelgevingen op alle niveaus, kan Chem Logistics klanten helpen om de risico's van het vervoeren en opslaan van chemische goederen te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen. Dit omvat onder andere het gebruik van de juiste verpakkingen, etikettering, veiligheidsuitrusting en training van medewerkers.

Met welke logistieke uitdagingen hebben bedrijven in de chemische industrie te maken?

Bedrijven worden geconfronteerd met diverse uitdagingen als gevolg van de snelle veranderingen in de wereld. Er is sprake van complexe regelgeving, toenemende eisen van klanten en steeds meer verstoringen van supply chains. Bovendien voegt het logistieke proces van chemische goederen extra uitdagingen toe, vanwege de vereiste expertise op het gebied van veiligheidsvoorschriften en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat de procedure veilig en conform de regelgeving verloopt, is het van essentieel belang dat bedrijven investeren in de nodige training en certificering van het personeel. Stabiliteit in het logistieke proces en betrokkenheid bij ontwikkelingen zijn cruciaal om het proces soepel te laten verlopen en onnodige risico's te vermijden die de veiligheid van mens en milieu in gevaar brengen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze uitdagingen en hierop anticiperen om succesvol te blijven in deze dynamische wereld.

Interview with: Jordi Triep

Sales Executive DACHSER Waddinxveen

Hoe kan jij als Chem Logistics expert ondersteunen bij deze uitdagingen?

Als Chem Logistics expert kan ik klanten adviseren en ondersteunen bij specifieke wensen en daarmee de uitdagingen uit handen nemen. Alle Chem Logistics experts van DACHSER zijn op de hoogte van lokale ontwikkelingen, maar weten ook wat er speelt op globaal niveau. Jaarlijks komen de Chem Logistics experts over de hele wereld bijeen tijdens het interne evenement ‘Chem Days’, om uitdagingen, ontwikkelingen en trends te bespreken en van elkaar te kunnen leren. Om up-to-date te blijven over deze onderwerpen en nauw in te kunnen spelen op veranderingen, hebben alle Chem Logistics experts ook maandelijks de digitale meeting ‘Chemtalk’. Daarnaast leidt DACHSER alle medewerkers op die zich bezighouden met de behandeling en transport van chemische goederen. Elke vestiging van DACHSER heeft ook een Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA) die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veilige afhandeling, opslag en vervoer van chemische goederen in overeenstemming met nationale en internationale regelgeving.

Welke ontwikkelingen zie je binnen de industrie of logistiek algemeen?

De logistieke sector heeft de afgelopen jaren enorme stappen voorwaarts gezet, vooral dankzij innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things. Deze technologieën hebben geleid tot een grotere efficiëntie en transparantie in het logistieke proces, waardoor de prestaties en dienstverlening aan klanten verbeterd zijn. Er is ook een sterke focus op duurzaamheid en veiligheid, wat ook geldt voor de logistiek in de chemische industrie. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan het transport en de opslag van chemische stoffen en er wordt geëxperimenteerd met alternatieve brandstoffen en verpakkingen om de impact op het milieu te verminderen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen om de veiligheid van het transport te waarborgen en de efficiëntie te verhogen.

Wat is jouw advies voor bedrijven die op zoek zijn naar een logistiek partner?

Voor elk bedrijf is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de wensen en behoeften die er zijn met betrekking tot logistiek. Een goede match tussen het bedrijf en de logistiek partner is essentieel om tot een succesvolle samenwerking te komen. In dit proces is het van belang om in gesprek te gaan met verschillende logistieke partijen en eerlijk te zijn over de verwachtingen. Niet iedere logistiek partner is de ideale match voor ieder bedrijf. Het is vooral belangrijk dat er een klik is en dat er effectief kan worden samengewerkt. DACHSER kan als partner meedenken en adviseren wat er mogelijk is. We hechten daarbij veel waarde aan een open communicatie en samenwerking om zo tot de beste resultaten te komen.

Heeft u vragen omtrent Chem Logistics of wilt u meer weten? Mail dan naar jordi.triep@dachser.com.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder