Safety first: “Veiligheid moet vanzelfsprekend zijn”

Ferry Sackers, Business Development Manager Benelux.

DACHSERs missie is om de meest intelligente combinatie en integratie van logistieke netwerk services te creëren. Veiligheid is hierbij heel belangrijk. Ferry Sackers, Business Development Manager Benelux, onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid in de Benelux, vertelt hoe dit in de praktijk gebracht wordt bij DACHSER.

Wat betekent veiligheid in de logistieke wereld en om welke aspecten gaat het?

Als logistiek dienstverlener heb je de verantwoording over de goederen van de klant en deze mag van je verwachten dat deze compleet en ongeschonden bij de ontvanger worden afgeleverd. Het aantal bewegingen die een groupage zending ondergaat, maakt dat dit niet vanzelfsprekend is. Het vraagt een groot deel aan investeringen, enerzijds in materiaal (beveiliging, equipment, etc.), maar ook zeker in personeel (processen, opleiding, etc.). De klant ziet dit niet altijd aan de buitenkant, maar merkt wel of dit op orde is wat betreft de kwaliteit. Daarnaast is de veiligheid van de werknemers eveneens een hoge prioriteit. Iedere medewerker van DACHSER mag verwachten dat zijn of haar werkzaamheden in alle gevallen veilig uitgevoerd kunnen worden.

Aan welke veiligheidseisen moet een logistiek dienstverlener volgens jou voldoen?

In de eerste plaats moeten werknemers gedegen opgeleid zijn en regelmatig bijgeschoold worden, zodat zij veiligheid als natuurlijk ervaren. Vervolgens moet een veilige werkomgeving gegarandeerd zijn. Dat betekent dat materiaal, werkprocedures en omgeving in topconditie moeten zijn om deze veiligheid te kunnen waarborgen. Tenslotte zijn processen belangrijk. Een digitale sturing van deze nauwsluitende processen zorgt voor een goede koppeling tussen de systemen en landen. Het bewaakt de zendingen gedurende het traject en geeft tijdig melding van afwijkingen, waardoor indien nodig bijgestuurd kan worden.

Hoe waarborgt DACHSER deze veiligheidseisen?

Het is onze prioriteit om te zorgen dat het veiligheidsbewustzijn in de hoofden van de medewerkers zit genesteld. Nauwsluitende processen helpen hen, maar een continue training om op de ideale manier te werken verhoogd de veiligheid natuurlijk ook enorm. Door veel energie te steken in een structurele aanpak binnen de DACHSER organisatie wordt een sluitend netwerk gecreëerd, wat een hoge mate van veiligheid biedt voor onze klanten en haar zendingen. Naast onze interne controles laten we ons regelmatig toetsen door externe specialistische bedrijven en overheidsinstanties. Hierdoor zijn we op verschillende vlakken gecertificeerd in veiligheid en kwaliteit. Daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend dat we ons altijd aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften houden.

Interview with: Ferry Sackers

Business Development Manager Benelux

Op welke manier kunnen de medewerkers van DACHSER bijdragen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden?

Zoals gezegd moet het veiligheidsbewustzijn in de hoofden van de medewerkers zijn verankerd. Veiligheid en de zorg om deze te waarborgen moet vanzelfsprekend zijn. Voor iedere taak binnen onze organisatie is het even belangrijk dat deze met zorg uitgevoerd wordt. Van het verwerken van de digitale zendingsgegevens tot het verstrekken van de juiste informatie aan anderen binnen het netwerk, maar ook de fysieke werkzaamheden vormen hierin geen uitzondering. DACHSER biedt interne trainingen aan om de interne veiligheid te optimaliseren en het bewustzijn van het belang van veiligheid te vergroten. Door het juist gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig omgaan met machines en het nauwgezet volgen van veiligheidsinstructies helpt de medewerker zelf om veilig zijn werk te doen, maar ook om de veiligheid voor de zendingen te waarborgen. Het is net als in de sport; je moet fit blijven om goed te presteren.

Digitalisering wordt steeds belangrijker. Hoe wordt dit ingezet om de veiligheid verder te optimaliseren?

Digitalisering maakt ons leven in veel gevallen eenvoudiger en zorgt ervoor dat naast gemak ook tijdwinst ontstaat. Bedenk bijvoorbeeld maar eens wat allemaal al mogelijk is met een mobiele telefoon. Digitalisering heeft ook een andere kant. We zien om ons heen een toename van criminele activiteiten gericht op het binnendringen van deze digitale omgeving. Dit betekent dat je naast het ontwikkelen van deze systemen, nog meer tijd moet besteden aan het beveiligen ervan. Als innoverend leider wil DACHSER de laatste ontwikkelingen op dit gebied bijhouden en de voordelen van de digitalisering optimaal benutten.

Welke rol spelen de missie en waarden van DACHSER bij de implementatie van beveiliging?

Alhoewel digitalisering heel belangrijk is blijft de mens altijd de sleutel tot succes! De Missie en waarden zijn daarom ook van toepassing op de veiligheid binnen DACHSER. Als ik naar de waarden kijk, zijn ze allemaal van toepassing, maar wil ik er hier twee uitlichten. Allereerst ‘ondernemerschap en durven innoveren’. We zijn samen een geheel en daarmee bepalend voor een totale service, veiligheid en kwaliteit. Daarnaast rekenen we erop dat iedereen kritisch naar zichzelf blijft om samen de toekomst te vormen en beter te kunnen worden. Daarnaast ook ‘loyaliteit en betrokkenheid’. Door nauw betrokken te zijn bij een goede prestatie van onze onderneming creëren onze medewerkers een kritische, maar positieve sfeer die afstraalt op de omgeving. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een veiligere werkomgeving en hoge performance. Daarmee is veiligheid ingebakken in de genen van onze onderneming.

Bedankt voor het interview. 

DACHSER wereldwijd
Neem contact op