Nieuws

Kansen voor de toekomst

Wat brengt de toekomst ons? Waar sturen we naar toe? Welk kompas zal ons leiden? Het is het begin van een nieuw decennium, een mooi moment om vooruit te kijken. DACHSER CEO Bernhard Simon vertelt over de verantwoordelijkheid van het familiebedrijf voor de toekomstige generaties.

Wat we vandaag zaaien, zullen we morgen oogsten.
Wat we vandaag zaaien, zullen we morgen oogsten.

Als we kijken naar kanshebbers voor het woord van het jaar, staat “toekomst” waarschijnlijk bovenaan de lijst. Let maar op: „Fridays for Future“, „Scientists for Future“, „Artists for Future“, „Economists for Future”, enzovoorts, enzovoorts. Overal waar je kijkt in de politiek, het bedrijfsleven of de samenleving, gebruiken mensen het begin van dit nieuwe decennium om vooruit te kijken. Alhoewel de bedoelingen over het algemeen goed zijn, leid het waarschijnlijk wel tot wat opgeblazen, niet geheel realistische verwachtingen voor de toekomst. Ik denk hierbij in het bijzonder aan een opmerking van Victor Hugo (1802-1885): “De toekomst heeft vele namen: voor de zwakken is zij ‘het onbereikbare’, voor de angstigen ‘het onbekende’, voor de moedigen ‘de kans’.”

Met deze woorden geeft de Franse schrijver richting aan hoe wij denken over de toekomst. Betekenisvolle veranderingen vinden plaats als een visie de realiteit met  pragmatisme verbind om tot iets concreets te komen. Neem nou klimaatverandering als voorbeeld. Het is echt lovenswaardig wanneer bedrijven beloven om CO2-neutraal te worden. We horen echter maar zelden over hoe ze dat ambitieuze doel proberen te bereiken, de specifieke plannen die ze maken, de maatregelen die ze willen implementeren, de technieken die ze gaan gebruiken. In hun zoektocht naar een duurzame toekomst, lopen bedrijven die compensatiebureaus inschakelen (en zo bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten steunen in onderontwikkelde regio’s om zo een tegenwicht te vormen voor de stikstof voetafdruk van bedrijven) nog steeds tegen onbeantwoorde vragen aan. Zo moet er bijvoorbeeld eerst duidelijk worden hoe deze compensatiebureaus de financiële injectie die ze krijgen daadwerkelijk op korte termijn kunnen inzetten zodat er op lange termijn impact verkregen wordt. En denk eens aan het certificatensysteem!? Er moet daar kritisch gekeken worden of ze daadwerkelijk opleveren wat ze beloven.

Er is geen twijfel over het feit dat de huidige trend in duurzaamheid en klimaat politiek zo krachtig is, dat het in de komende jaren een tastbaar effect zal hebben op onze diensten. Dit soort beleid gaat door de politiek vastgelegd worden in wetten, reguleringen en standaarden. Als we de ideeën van Victor Hugo toepassen op de toekomst van DACHSER, zijn onze doelen noch onhaalbaar, noch onbekend.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Duurzaamheid en de focus op toekomstige generaties zijn onderdeel van het DNA van het familiebedrijf DACHSER, net als het algemene bewustzijn van de bedrijfsverantwoordelijkheid. Dat is hoe we ons bedrijf positioneren en verankeren in de samenleving. Sinds de oprichting van ons bedrijf, heeft DACHSER de toekomst altijd gezien als kans. Onze wijze van bedrijfsvoering is gestoeld op de drie-eenheid van strategie, structuur en cultuur. Dit maakt dat de DACHSER familie deel is van en vorm geeft aan de samenleving als onderdeel van een vrije, pluralistische democratie. Deze benaderwijze zorgt ervoor dat DACHSER altijd al de verantwoordelijkheid heeft genomen voor alle werknemers en de omgeving.

Wat bij DACHSER al lange tijd vanzelfsprekend is, komt nu ook bij anderen op de agenda te staan. Ongeveer een jaar geleden, zorgde Larry Fink (CEO van Blackrock) voor opschudding toen hij een open brief stuurde naar bedrijven en instellingen om hen duidelijk te maken dat ze hun zinnen niet alleen op een maximale winst moet zijn, maar ook op het vinden van antwoorden op de prangende sociale en ecologische vraagstukken van onze tijd. Een van zijn belangrijkste argumenten is dat jonge mensen het in toenemende mate belangrijk vinden dat hun werkgever zich inzet voor de samenleving en zich bezighoud met de gevolgen van hun bedrijf op de omgeving. Volgens Fink zijn bedrijven die er in slagen om los te komen van het motto het-doel-heiligt-de-middelen, en duidelijk meer behalen dan alleen een maximale winst, ook beter in staat om de overgang te maken naar een “nieuw tijdperk van doelgerichtheid”.

We geloven dat de focus moet liggen bij de vraag welke voordelen een bedrijf creëert met zijn producten en services en hoe dat dan ergens in het bedrijfsproces winst kan opleveren. Bedrijfsethiek is veel meer dan “doneren aan een goed doel”. Het gaat er niet om wat je doet met de winst, maar als allereerste om hoe je die winst hebt behaald.

DACHSER heeft de toekomst altijd als een kans gezien.

Daarom is DACHSER niet geïnteresseerd in een gekunstelde zoektocht naar zingeving, dat voorbijgaat een het eigenlijke doel van open en oprechte interactie tussen bedrijven, maatschappij, werknemers en milieu. Iemand die de woorden “sociaal” en “ecologisch” gewoon als label gebruikt zal deze labels waarschijnlijk net zo snel weer kwijt willen als dat ie ze geadopteerd heeft.

Als het gaat om hun eigen “for Future” zienswijze, hoeft DACHSER niet lang na te denken over zijn eigen betekenis en doelen. DACHSERs missie is het faciliteren van een logistiek netwerk, iets dat al een aantal generaties lang met veel passie wordt gedaan. De bedrijfsvoering is gebaseerd op stabiele waarden, ondernemerschap, en het vaste vertrouwen in dat de diensten de logistic balance sheet van klanten moeten verbeteren. Dat is waar de wortels van het familiebedrijf liggen. Dat is wat ons motiveert in ons dagelijkse doen en laten, in hoe we het bedrijf ontwikkelen en structureren, en in hoe we de samenwerking aangaan met klanten en werknemers.

Tegen deze achtergrond, was DACHSER altijd al in staat om op een gezonde manier te groeien en dat zal ook zo doorgaan. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat deze groei in het kielzog van internationalisering en globalisering steeds hogere eisen stelt aan het management en bestuur van de onderneming. Daarom werd er in de jaren negentig al een aparte afdeling opgestart die zich ging bezighouden met de strategische speerpunten en de ontwikkeling van de organisatie van ons bedrijf. Daarbij houden we constant onze gedragscode in ons achterhoofd, die is verankerd in de DACHSER cultuur en gebaseerd is op de basale ethische standaarden die wereldwijd gelden.

Het belang van deze afdeling is nu nog hetzelfde als toen in 1990. We weten dat er maar één manier om logistiek op een succesvolle manier toekomst-georiënteerd en innovatief vorm te geven: we moeten zo dicht mogelijk bij onze werknemers en klanten in de regio’s blijven, altijd samenwerken om de best passende oplossing te vinden binnen ons netwerk, en dat altijd onderbouwd door onze gedragscode. Op deze wijze is het ons gelukt om een dynamische, internationaliseringsstrategie te ontwikkelen, terwijl we tegelijkertijd, in lijn met ons bedrijfsmotto “één wereld- één bedrijf – één netwerk”, de nauwe integratie van al onze structuren en processen kunnen waarborgen ten gunste van al onze klanten.

Om op je bestemming aan te komen, moet je weten welke richting je op gaat.
Om op je bestemming aan te komen, moet je weten welke richting je op gaat.

Elke kans ten volste benutten

Bij DACHSER is de bundeling van vrachtvervoersdiensten al vanaf het eerste begin onderdeel van het bedrijfsmodel. Het is verbonden met een van de belangrijkste aandachtspunten qua duurzaamheid: het optimale gebruik van de volle capaciteit van de vrachtruimte, wat op zijn beurt resulteert in een lagere CO2 uitstoot per laadeenheid. Om nog beter te kunnen optimaliseren, maken we bij DACHSER samen met onze klanten gebruiken van alle mogelijkheden die de digitalisatie en IT te bieden hebben.

Ook dáárom hebben we de afdeling Corporate Solutions, Research & Development opgericht al die jaren geleden: om de duurzaamheidspijler stevig te verankeren in de strategisch gemanagede bedrijfsontwikkeling van DACHSER. Met een helder doel voor ogen, zullen we doorgaan met het implementeren van elke duurzame logistieke oplossing die zinvol is vanuit technisch en economisch perspectief. Een voorbeeld daarvan is ons innovatieve project voor zero-emissie groupage leveringen in stadcentra, dat begon in Stuttgart en nu uitgerold wordt in meer grote steden.

Onze aandacht ligt niet bij het maken grote stappen, onze aandacht ligt juist bij de vele kleine stapjes die we continu en die na verloop van tijd uiteindelijk samen zorgen voor de gewenste uitwerking. Deze manier van werken is niet nieuw voor ons, we doen het altijd al zo, het is een goede traditie. De resultaten hebben een brede impact gehad die tot uiting komt in onze infrastructuur en logistieke processen.

Daarmee bereiken onze logistieke diensten een dusdanige kwaliteit, dat klanten wereldwijd niet twijfelen over de toegevoegde waarde die DACHSER hun helpt te bereiken. De sleutel tot dit succes is het feit dat de bedrijfswaarden door DACHSER en al zijn werknemers geademd en geleefd worden. Geheel in lijn met deze gedachtegang ziet DACHSER zichzelf als een “Corparate Citizen”, toegewijd aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, om zo het bedrijfsdoel en het gevoel met elkaar in evenwicht te brengen op zijn eigen, unieke wijze. En wat dat betekent voor de toekomst van DACHSER? Vrij vertaald naar Victor Hugo: Bovenal, zien we de toekomst als een kans. Een kans die we ten volle zullen benutten.

Contact Raisa Mertens