DACHSER tekent nieuw convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht

Onlangs heeft DACHSER een nieuw individueel convenant getekend voor Horizontaal Toezicht, waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van de interne beheersing van fiscale zaken. Vertrouwen is de basis bij Horizontaal toezicht, maar ook transparantie en samenwerking spelen een belangrijke rol.

v.l.n.r.: mw. Loeffen-Vromans (Belastingdienst), mw. van Schravendijk (Belastingdienst), Aat van der Meer, Nico van den Bogaard, Bryan Oonk en Frank Ruikes (DACHSER).

Het convenant is gesloten tussen DACHSER Netherlands B.V. in Zevenaar, DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics in Maastricht en de Belastingdienst. Met het convenant geven beide partijen aan wat zij van elkaar kunnen verwachten. Hierdoor kan de kwaliteit van de aangiften behouden blijven en verbeterd worden. Ook neemt het verschillende voordelen met zich mee, zoals één aanspreekpunt bij de Belastingdienst, sneller zekerheid over de aanslag en aangepast toezicht bij bijvoorbeeld controles en vragenbrieven.

Samen op weg

Om een convenant af te kunnen sluiten moet aan bepaalde toelatingscriteria worden voldaan. Door middel van een self-assessment kan de organisatie laten zien in hoeverre er aan de toelatingscriteria wordt voldaan. DACHSER werkt al een lange tijd volgens de uitgangspunten van Horizontaal Toezicht samen met de Belastingdienst. Met het afsluiten van een nieuw individueel convenant wordt de samenwerking met de Belastingdienst voortgezet en doorontwikkeld. Het convenant wordt gesloten voor een periode van 3 jaar en wordt voor het einde van de doorlooptijd geëvalueerd door DACHSER en de Belastingdienst.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Danielle van der Kraan Public Relations