terug
Nieuws Persberichten

Verbreed je horizon

Brazilië is de grootste economie van Latijns-Amerika en bepaalt het tempo voor de gehele regio. DACHSER is hier al meer dan tien jaar vertegenwoordigd met 8 eigen vestigingen in onder andere São Paulo, Santos en Rio de Janeiro.

Het legendarische beeld van Christus de Verlosser waakt over Rio de Janeiro vanaf de top van de Corcovado heuvel.
Het legendarische beeld van Christus de Verlosser waakt over Rio de Janeiro vanaf de top van de Corcovado heuvel.

Op 22 april in het jaar 1500, ontdekte de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Álvares Cabral een eiland doordat hij van zijn koers was afgedwaald. Hij noemde het "Ilha de Vera Cruz" en eiste het op voor de Portugese kroon. Toen de Portugese regering de omvang van de ontdekking erkende, hernoemde ze het land "Terra de Santa Cruz". Destijds wist niemand hoe groot het gebied daadwerkelijk was. Het gebied omvat het Amazonegebied met regenwouden in het noorden en strekt zich uit over zo'n 4.400 kilometer naar het zuiden, waar bergen het landschap domineren.

De naam Terra de Santa Cruz werd vervangen door Brazilië, afgeleid uit het eerste exportproduct van het land, Brazilwood, dat wordt gebruikt voor het maken van verf en meubels. Tegenwoordig is Brazilië het vijfde grootste land en negende grootste economie ter wereld en de markt van de toekomst. De meer dan 210 miljoen inwoners leven voornamelijk in het noorden en zuidoosten van het land. In het jaar 2000 vierde de Brazilianen de 500 jaar na de ontdekking van Pedro Álvares Cabral: een half millennium van een invloedrijke, bewogen geschiedenis die uiteindelijk leidde tot een plekje op de lijst van opkomende naties: de BRIC-staten. Dit zijn allen veelbelovende namen in de wereldeconomie, namelijk: Brazilië, Rusland, India en China.

Een jaar voor het 500-jarig jubileum ging DACHSER een joint venture aan met een lokale logistieke dienstverlener om voet aan de grond te krijgen in Brazilië. Het doel was toen om het netwerk in het opkomend land verder uit te breiden. De omstandigheden waren gunstig: de solide mix van productie-, diensten- en grondstoffenbedrijven, de enorme hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen en het vrijwel onuitputtelijke landbouwpotentieel. De internationale belangstelling groeide constant op de grote binnenlandse markt van Brazilië en de economie richtte zich steeds meer op internationale handel en scheepvaart.

Uitdagende jaren

In 2009, toen DACHSER de joint venture volledig overnam, groeide het bruto binnenlands product met zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Als gevolg daarvan beleefde Brazilië een economisch wonder, waardoor tussen 2003 en 2013 de middenklasse van het land bijna verdubbeld werd van 67 naar 112 miljoen inwoners.

Een economisch wonder.

Toch verliep deze economische groei niet zonder problemen: de productiviteit kon geen gelijke koers houden met de groei en de drastisch lagere prijzen voor grondstoffen zoals ijzererts of soja lokten een negatieve kettingreactie uit. In juli 2015 bereikte de inflatie 9,56 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De belangrijkste rentevoet werd begin 2016 verhoogd tot 14,25 procent. Als gevolg daarvan werden bedrijfskredieten onbetaalbaar en zwakte de economie verder af. Dit ging gepaard met een drastische bezuinigingskoers van de overheid, die grote sportevenementen zoals het wereldkampioenschap voetbal (2014) en de Olympische Spelen (2016) moest financieren.

DACHSER CEO Bernhard Simon bij de viering van het 10-jarig bestaan.
DACHSER CEO Bernhard Simon bij de viering van het 10-jarig bestaan.

Toekomstige ontwikkeling

Vanaf 2017 begon de economie van het Amazonegebied weer aan te trekken. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen in de toekomst, is lastig te voorspellen helemaal in de huidige coronacrisis.

Brazilië maakt deel uit van de DACHSER-familie

Zelfs onder deze veranderlijke omstandigheden heeft DACHSER Brazilië zich de afgelopen tien jaar met succes staande gehouden in het grootste land van Zuid-Amerika. DACHSER-CEO Bernhard Simon haalde onlangs herinneringen op aan het begin van de landenorganisatie op haar 10-jarig jubileum: “Toen we DACHSER Brazilië in 2009 oprichtten, was er overal onzekerheid over hoe de wereldmarkten, valutasystemen en handelsrelaties zich zouden ontwikkelen. Maar strategieën zijn niet gemaakt voor goed weer. Ze moeten op hun plaats zijn, zelfs als ze door stormachtige zeeën varen. En onze strategie heeft stand gehouden, het heeft ons door turbulente tijden geleid. We hebben Brazilië gewonnen als integraal onderdeel van ons netwerk, dat staat voor intelligente logistiek en een uitgebreid netwerkbeheer van de gehele supply chain. Brazilië is onderdeel geworden van onze cultuur en onze familie’’, legt Bernhard Simon uit.

DACHSER is ook gevestigd in de belangrijkste overslagterminals van Brazilië, bijvoorbeeld in Santos, de grootste haven van het land. En in de staat São Paulo, waar de stad Guarulhos een verbinding heeft met de belangrijkste vrachtluchthaven van Brazilië. Hierdoor is DACHSER Brazilië uitstekend gepositioneerd voor export. De grootste exportmarkt voor Brazilië in 2018 is China met een aandeel van ongeveer 27 procent, gevolgd door de EU met ongeveer 18 procent en de VS met ongeveer 12 procent. De belangrijkste exportproducten zijn onder meer sojaproducten, vlees, suiker en ijzererts. In 2018 ontving Brazilië de meeste invoer (19,2 procent) uit China, meer dan uit de EU (19,18 procent), de VS en Argentinië.

Octávio Frias de Oliveira Bridge, bekend als Ponte Estaiada, in São Paulo
Octávio Frias de Oliveira Bridge, bekend als Ponte Estaiada, in São Paulo

Uitbreiding van de infrastructuur

In Brazilië wordt meer dan 60 procent van het vrachtvervoer via wegtransport uitgevoerd. Volgens de National Transport Confederation (CNT) strekt het wegennet van Brazilië zich uit over 1,5 miljoen kilometer, waarvan slechts een klein percentage geasfalteerd is. Ongeveer 20 procent van de goederen wordt per spoor vervoerd. De regering is echter van plan dit percentage de komende jaren aanzienlijk te verhogen. Er zijn plannen om ongeveer 15 miljard dollar te investeren in de uitbreiding en nieuwbouw van de vier spoorlijnen Norte-Sul (São Paulo - Tocantins), Ferrogrão (Mato Grosso), FIOL (Bahia) en FICO (Centre - West). Dit zou de logistiek in Brazilië fundamenteel verbeteren. De luchthavens van Porto Alegre, Fortaleza, Salvador en Florianópolis hebben zich de afgelopen jaren positief kunnen ontwikkelen dankzij de investeringen van internationale luchthavenexploitanten.

"In de afgelopen jaren hebben we onze lucht- en zeevrachtorganisatie nauw geïntegreerd, met een systematische en intelligente aanpak’’, zegt João Paulo Caldana, algemeen directeur DACHSER Brazilië. “Daarbij richten we ons op processen en de integratie en implementatie van het door DACHSER ontwikkelde Othello-transportmanagementsysteem dat wereldwijd gebruikt wordt. "Dit stelt ons in staat om onze wereldwijde exportzendingen te registreren in onze volledig geïntegreerde systemen. Zoals gepland, zal de uitrol van Othello in Brazilië dit jaar worden afgerond.’’

Geïntegreerde logistiek betekent volgens Caldana een nieuw, hoger niveau van logistiek. “Het opent nieuwe perspectieven voor zowel klanten als dienstverleners. Zo kan een kleinschalige operatie ineens iets echt groots worden.” Het is heel goed mogelijk dat de ontdekker van Brazilië, Pedro Álvares Cabral, deze gedachte met veel plezier zou hebben overgenomen.

Contact Raisa Mertens