terug

Uitbreiding van het emissiehandelssysteem in de Europese Unie

De Europese Unie (EU) heeft een belangrijke doelstelling - Europa in 2050 klimaatneutraal maken. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie een uitgebreid plan van maatregelen opgesteld dat de ‘Green Deal’ wordt genoemd. Europese transportmodaliteiten - en dus ook de scheepvaart - zijn opgenomen in dit plan. Volgens de Green Deal moeten transportgerelateerde emissies in 2050 met 90 procent zijn verminderd. De Europese zeescheepvaart veroorzaakt ongeveer 13 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de transportsector.

Door verschillende maatregelen die zijn geïnitieerd door de EU en de Internationale Maritieme Organisatie, werkt de sector al jaren aan het terugdringen van de daaruit voortvloeiende uitstoot. Om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, heeft de EU besloten om het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) in 2024 uit te breiden naar de zeescheepvaart. Tot nu toe was dit een middel voor het luchtverkeer in Europa.

Vanaf 2024 zullen exploitanten van grote schepen die aankomen in EU-havens geleidelijk emissierechten moeten kopen voor de uitstoot van broeikasgassen. Op die manier zullen alle routes tussen EU-havens en de helft van de route tussen een EU-haven en een haven in een derde land onder het emissiehandelssysteem (ETS) vallen. De verplichting tot emissiehandel zal gefaseerd worden ingevoerd. In 2024 moeten scheepsexploitanten emissierechten kopen voor 40% van hun emissievolume. In 2025 zal dit stijgen naar 70 procent en vanaf 2026 zullen alle emissies onderworpen zijn aan een heffing. Het grootste deel van de inkomsten uit de emissierechten moet onder andere worden gebruikt voor de ontwikkeling van emissiearme aandrijfsystemen in de scheepvaart. Scheepvaartmaatschappijen bereiden zich momenteel voor op de implementatie en hebben in sommige gevallen al aangekondigd dat ze de kosten zullen doorberekenen aan de sector.

Als u in geïnteresseerd bent in duurzaamheid in zeevracht, biedt DACHSER ook Sustainable Maritime Fuel (SMF) aan.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over het EU ETS, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon bij DACHSER.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder