Profiteren van digitale standaarden

‘Open Logistics Foundation’: DACHSER heeft samen met andere bedrijven het initiatief opgericht dat tot doel heeft de digitalisering en standaardisering in de logistieke sector te vergroten. Beeld: Traitov/iStock/Getty Images Plus

In oktober 2021 heeft DACHSER samen met andere bedrijven uit de logistieke sector de non-profit Open Logistics Foundation opgericht. In dit interview vertellen DACHSER CEO Burkhard Eling en CDO Stefan Hohm over de achtergrond en doelstelling van dit initiatief, dat gericht is op meer digitalisering en standaardisering, en over de beperkingen ervan.

Meneer Eling, meneer Hohm: Een non-profit stichting om een open source gemeenschap op te richten – wat houdt dat in?

Burkhard Eling: Alle partijen in de logistieke keten werken hard aan de digitalisering van hun processen. Aangezien er niet zoiets bestaat als een zelfstandig logistiek bedrijf, werken wij samen met veel verschillende partijen, waaronder klanten en servicepartners. We kunnen deze samenwerking nog efficiënter maken door steeds meer gemeenschappelijke standaarden en bouwstenen in te voeren. Samen met de oprichters van de Open Logistics Foundation hebben we de eerste stap gezet. Nu is het zaak de andere marktpartijen ervan te overtuigen dat die standaarden nuttig zijn. Immers, hoe meer bedrijven dit voorbeeld volgen, zich aansluiten bij het initiatief en meedoen, hoe groter de kans dat er voor de hele sector geaccepteerde standaarden komen.

Stefan Hohm: DACHSER zet zich al lang in voor gemeenschappelijke standaarden, een aanpak die op lange termijn altijd vruchten heeft afgeworpen, voor ons en voor iedereen in de supply chain. Neem bijvoorbeeld de EAN 128 barcode, of de Serial Shipping Container Code (SSCC): we hebben ons er al vroeg toe gezet deze te gebruiken en als lid van het GS1-standaardenorgaan (voorheen bekend als de CCG) hebben we ons hard ingezet voor regels die deze standaarden toepassen om ervoor te zorgen dat ze in alle sectoren worden toegepast. Onze betrokkenheid bij de Open Logistics Foundation volgt dezelfde logica als ons werk binnen GS1, dat zelf ook actief betrokken is bij Open Logistics e.V., de ondersteunende vereniging voor de stichting. Net als GS1 is de Open Logistics Foundation een manier om bepaalde hardware- en softwarecomponenten om te zetten in de facto standaarden en - dit is het bijzondere - gebruikers niet alleen van aanbevelingen maar ook van regels code te voorzien. Dit alles bouwt voort op open source.

Wat bedoelt men daarmee?

S. Hohm: Open source is software waarvan de broncode door anderen kan worden ingezien en gebruikt. Webbrowsers zoals Firefox en Chrome of Linux, het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld, werken volgens dit principe. Ook DACHSER gebruikt al meer dan 15 jaar open source software en componenten. Momenteel doen we dat in meer dan 70 programma's en toepassingen. De open source gemeenschap steunt op de collectieve intelligentie van velen, in enkele gevallen op belangeloze motieven en heel vaak op het gemeenschappelijke doel om processen te vereenvoudigen, ontwikkelingskosten te delen en extra marktaandeel te behalen.

Wat betekent deze aanpak voor de Open Logistics Foundation?

S. Hohm: Er is een technisch platform, het Open Logistics Repository, waar software- en hardwarecomponenten, interfaces en referentie-implementaties open en vrij beschikbaar zijn. Wij - en de andere leden - hebben gratis toegang tot het platform, kunnen de code van elke standaardapplicatie opvragen en die gebruiken als basis om bijvoorbeeld onze eigen applicaties uit te breiden of sneller nieuwe producten en bedrijfsmodellen op te zetten. We bepalen zelf welke codes, concepten of projecten we importeren. En we gaan zeker niets delen dat ons een echt concurrentievoordeel oplevert.

B. Eling: Het gaat ons vooral om standaardisatie, want voor ‘universele toepassingen’ vermindert standaardisatie de overhead – die van ons en van de industrie als geheel. Tegenwoordig is het vaak zo dat onderling incompatibele, geïsoleerde oplossingen pragmatische netwerken tussen partners en klanten verhinderen. Bovendien willen wij geen schaarse en kostbare ontwikkelingsmiddelen gebruiken om elke regel code voor een standaardapplicatie zelf te programmeren. Het is voor ons veel logischer om voort te bouwen op een standaard en vervolgens onze onmiskenbare DACHSER USP te creëren met onze eigen gegevens en aanpak. Zo kunnen wij voor onze klanten een echte meerwaarde bieden.

S. Hohm: Intelligente logistiek is gebaseerd op capabele IT-systemen. DACHSER houdt zich al tientallen jaren aan dit principe. Wij staan bekend om onze uitstekende interne IT-ontwikkeling en dat zal niet veranderen. We zullen de architectuur van onze kernsystemen zelf blijven beheren en natuurlijk onze eigen toepassingen blijven programmeren, maar we zullen ook oplossingen die op de markt beschikbaar zijn in ons portfolio opnemen. En wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat het gebruik van open source software onze afhankelijkheid van commerciële aanbieders vermindert - open source verdwijnt niet.

Interview with: Burkhard Eling en Stefan Hohm

Burkhard Eling is Chief Executive Officer (CEO) van DACHSER. Stefan Hohm is Chief Development Officer (CDO) van DACHSER.

Meneer Eling, zijn er in het kader van de Open Logistics Foundation al voorbeelden van sectorbrede standaardtoepassingen?

B. Eling: Er is één toepassing die de Open Logistics Foundation actief ontwikkelt en waarvoor al enkele eerste lijnen code zijn gepubliceerd: de digitale vrachtbrief eCMR voor internationaal transport. Daarnaast hebben we ook suggesties ingediend voor standaardtoepassingen, zoals een chauffeursapp. Logistieke dienstverleners hebben vaak een eigen oplossing voor min of meer dezelfde functies, namelijk orderinformatie, routeplanning en rusttijdenbeheer. Met standaard toepassingen als deze kan niemand in de industrie een echt concurrentievoordeel behalen. Een gemeenschappelijke open source standaard daarentegen vermindert de overhead van DACHSER en alle anderen, bevordert de samenwerking en zorgt dat de noodzakelijke middelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn.

Brengt deze open source gemeenschap niet bepaalde risico's met zich mee? De concurrentie is immers ook aanwezig.

B. Eling: Zo zie ik het niet. Antitrustwetgeving ondersteunt expliciet de ontwikkeling van open source programma's die het algemeen belang dienen. En nogmaals: we delen geen informatie, processen, programma's of toepassingen die DACHSER een concurrentievoordeel geven. We maken ook geen prijzen of gevoelige klantgegevens bekend. Bovendien zijn er nalevingsprocessen ontwikkeld om samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken en misbruik te voorkomen.

S. Hohm: Wij zullen duurzame software en slimme processen blijven ontwikkelen die alleen voor ons en onze klanten beschikbaar zijn. We zullen in de toekomst echter basistoepassingen en regels code delen om op lange termijn te kunnen profiteren van standaarden in de gehele sector die bij klanten en concurrenten zijn vastgesteld. Transparantie, toegankelijkheid en naleving zijn topprioriteiten in onze dagelijkse activiteiten.

Welke effecten heeft de open source aanpak voor de logistieke sector? En wat betekent dat voor DACHSER?

S. Hohm: Open source vergemakkelijkt de digitalisering en is daarmee een belangrijke succesfactor voor de hele logistieke sector. Digitalisering betekent connectiviteit - en de enige manier om dat te bereiken is door samen te werken. Wat is er nodig om open source succesvol te laten zijn in de logistiek? Een creatieve aanpak, volledige transparantie, gemeenschappelijke toepassingen, maximale bruikbaarheid en inzicht in hoe je alle bedrijven aan boord krijgt om de juiste business case als baken op te zetten.

B. Eling: Digitalisering biedt ons de kans om de manier waarop we onze processen uitvoeren, onze werkomgeving organiseren en met onze klanten en partners in de supply chain samenwerken, te herzien. Als we erin slagen om op alle gebieden meer digitaal te denken en te handelen, komen we een stuk dichter bij onze missie om van DACHSER de meest geïntegreerde logistieke dienstverlener te maken. Open source en onze betrokkenheid bij de Open Logistics Foundation zijn een belangrijk onderdeel van die reis, omdat ze ons in staat stellen onze waardevolle menselijke krachten in te zetten voor softwareontwikkeling op een manier die meer waarde toevoegt. Zo verbeteren we niet alleen het werk van medewerkers, maar verzekeren we ook ons economisch succes. Dit zijn heel goede redenen om de Open Logistics Foundation vanaf het begin te steunen en ons in te zetten voor het creëren van industriestandaarden.

Beiden bedankt voor het interessante gesprek.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder