terug

Op weg naar meer duurzaamheid

Samen verminderen Ricola en DACHSER geleidelijk hun CO₂-uitstoot in de wereldwijde supply chain van de Zwitserse fabrikant van kruidensnoepjes. Een terugblik op deze oplossingsgerichte aanpak.

Zwitserse kruiden voor de hele wereld. Afbeelding: Ricola
Zwitserse kruiden voor de hele wereld. Afbeelding: Ricola

Geurende weiden, zoemende bijen, een helder bergbeekje en besneeuwde bergtoppen - mensen in harmonie met de natuur. Deze idyllische bergwereld is het uitgangspunt voor een verhaal met een bijzondere aantrekkingskracht. Centraal staat Ricola, de Zwitserse fabrikant van kruidensnoepjes, met het hoofdkantoor in Laufen bij Basel. Dit familiebedrijf is opgericht in 1930 en wordt beschouwd als een pionier op het gebied van kruidenteelt. Het hecht veel belang aan geselecteerde locaties en gecontroleerde, milieuvriendelijke teelt. Ricola heeft vaste leveringscontracten afgesloten met meer dan 100 boeren in deze ongerepte bergwereld. Zij leveren de ingrediënten voor zo'n 50 verschillende producten, waaronder speciale theesoorten, die naar 45 landen worden geëxporteerd. Ricola heeft momenteel ongeveer 500 mensen in dienst en heeft nu ook dochterondernemingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Hierdoor heeft het traditionele Zwitserse bedrijf zich met zijn kruidensnoepjes kunnen profileren als een wereldmerk.

"Als je natuurlijke grondstoffen gebruikt, moet duurzaamheid ook overtuigend worden doorgevoerd," legt Jochen Layer, Vice President Corporate Fulfillment bij Ricola, uit. "Duurzaam denken en handelen is onderdeel van hoe we onszelf zien. Daarom geeft ons familiebedrijf zo'n hoge prioriteit aan het verminderen van ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot. Om dit te bereiken, nemen we verschillende maatregelen." Dit is een aanpak die DACHSER en Ricola vanaf dag één delen, voegt hij eraan toe.

Logistiek is verantwoordelijk voor een groot deel van de totale uitstoot van Ricola en is daarom een bijzonder aandachtspunt in de uitgebreide klimaatbeschermingsstrategie van het bedrijf. Om op dit gebied zo snel mogelijk concrete en meetbare resultaten te bereiken, stelde Ricola in 2021 een duurzaamheidsteam samen. "We hebben een brede aanpak, waarbij we niet alleen kijken naar de CO2-uitstoot van het bedrijf, maar ook naar ethische kwesties met betrekking tot elke schakel in de supply chain," zegt Layer.

"In eerste instantie dachten we dat we dat het moeilijk zou zijn om de logistieke dienstverleners mee te krijgen in dit nogal complexe onderwerp. Maar DACHSER ontving onze ideeën over klimaatbescherming meteen positief. Veel dingen waren daar al gepland en doordacht. Er waren studies uitgevoerd en een breed scala aan onderzoek en projecten in andere contexten uitgevoerd, dus we konden deze diepgaande kennis meteen toepassen bij het beoordelen en herontwerpen van onze supply chains."

Wederzijds vertrouwen

“De voorwaarde om samen klimaatdoelstellingen te bereiken hangt af van een naadloze integratie van de logistieke dienstverlener in de processen van Ricola en van een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Zoals deze is gegroeid tussen Ricola en DACHSER sinds het begin van de samenwerking in 2008," zegt Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics bij DACHSER Zwitserland. Samen met duurzaamheidsexperts van het hoofdkantoor van DACHSER in Kempten zijn ze enkele jaren geleden begonnen met het nemen van verschillende maatregelen om de uitstoot in de hele supply chain te verminderen. "We zochten naar de juiste middelen om de uitstoot te minimaliseren en hoe deze te activeren", zegt Jan Bender, afdelingshoofd Foreign Trade Compliance Air & Sea Logistics bij DACHSER. Deze aanpak resulteerde in 2022 in de lancering van een pilotproject voor klimaatbescherming in samenwerking met Ricola. "Hierbij ging het om een zelfkritisch en resultaatgericht besluitvormingsproces. Een bijzondere focus lag daarbij op de meest geschikte transportmethoden en het onderzoeken van de mogelijkheden van duurzame brandstoffen zoals waterstof, biobrandstoffen, duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) en duurzame maritieme brandstoffen (SMF), en de daarmee gepaarde potentiële CO2-besparingen," zegt Cecilia Homilius, Sustainability Consultant expert op het gebied van duurzaamheid en lid van het team van Jan Bender. Volgens haar is het essentieel om een alomvattende aanpak te hanteren om effectieve economische en ecologische maatregelen te kunnen nemen binnen de supply chains.

En dit is precies waar Ricola naar streefde bij het ontwikkelen van een implementatieplan met het ambitieuze doel om de eigen CO2-uitstoot door transport tegen 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2020. Het doel is om in 2050 is een netto nul-uitstoot van broeikasgassen te bereiken. "Tijdens onze gezamenlijke kick-off workshop hebben we alles onder de loep genomen en getest. We hebben Ricola's verwachtingen en doelen uitgewerkt en de supply chain geanalyseerd om manieren te vinden om deze duurzamer te maken. Dit was een zeer intensief proces en een boeiende uitwisseling op gelijk niveau," zegt Bender.

“De voorwaarde om samen klimaatdoelstellingen te bereiken hangt af van een naadloze integratie van de logistieke dienstverlener in de processen van Ricola en van een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Zoals deze is gegroeid tussen Ricola en DACHSER sinds het begin van de samenwerking in 2008," zegt Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics bij DACHSER Zwitserland.

Vinh Tran, Order Management Coordinator en verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze logistieke duurzaamheidsprojecten, is het hiermee eens: "We hebben een kritische analyse en inventarisatie uitgevoerd van onze CO2-uitstoot en andere broeikasgassen als gevolg van het transport van Ricola-producten van de fabriek naar de wereldmarkten. Dit heeft geleid tot de eerste concrete maatregelen voor het bereiken van een merkbare vermindering van deze uitstoot in alle vormen van transport - het ophalen van de zendingen, het hoofdtransport en het verdere vervoer.

De CO2-uitstoot is afhankelijk van het hele proces. Afbeelding: Ricola
De CO2-uitstoot is afhankelijk van het hele proces. Afbeelding: Ricola

Wetenschappelijke ondersteuning

Jochen Layer voegt eraan toe dat Ricola alleen beslissingen ten gunste van meer klimaatbescherming neemt op basis van wetenschappelijk bewezen feiten. Het bedrijf is het hierover eens met DACHSER. Ricola werkt zelf samen met myclimate, een onafhankelijke, internationale organisatie voor klimaatbescherming met Zwitserse wortels, om de CO₂-uitstoot te berekenen. De op deze basis verzamelde en verwerkte gegevens voldoen aan de veeleisende normen van de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf 2025 verplicht zal zijn voor bedrijven van Ricola's omvang. Ricola streeft ook naar het behalen van het B Corp-certificaat. Dit certificaat is gebaseerd op een allesomvattende benadering waarbij de gecertificeerde bedrijven een commitment voor duurzaamheid en eerlijke arbeidsomstandigheden opnemen in hun sociale contract, waardoor ze hun intenties voor een betere, duurzamere toekomst verder onderbouwen. Het doel is om ook op dit gebied te zorgen voor meer transparantie en waardegerichtheid in de hele supply chain.

Alle transporten onder de loep

De laatste analyse van de supply- en value chains in de wereldwijde logistiek voor kruidensnoepjes van het Zwitserse familiebedrijf heeft al een aantal specifieke acties opgeleverd.

In eerste instantie werd de efficiëntie aanzienlijk verhoogd door de capaciteiten beter te benutten en maximale laadvermogen van een container volledig te gebruiken. Dit leidde tot een vermindering van 12 procent in het totale benodigde transportvolume. "Deze optimalisatie was absoluut een grote hefboom voor ons," zegt Tran.

Vervolgens worden verschillende emissievrije aandrijftechnologieën voor vrachtwagens overwogen voor het vervoer van containers over korte afstanden van de productiefabriek in Zwitserland naar de treinterminal. "Helaas is het voor ons economisch niet haalbaar om volledig over te schakelen op puur elektrische alternatieven", zegt Tran. Hij voegt eraan toe dat het bedrijf moet afwachten hoe de Zwitserse beleidsmakers verder gaan met de infrastructuur en subsidies. Waterstof-elektrische trucks, die door velen worden gezien als de toekomst van emissievrij vrachtvervoer, zijn ook nog niet op grote schaal beschikbaar, zegt Tran. Totdat de nieuwe technologieën tot wasdom zijn gekomen en beschikbaar zijn voor dagelijkse transportactiviteiten, zal Ricola vertrouwen op biodiesel. Dit bespaart ook enkele tonnen broeikasgassen per jaar.  

Vandaag de dag is het spoor het middel bij uitstek om de snoepjes van de fabriek naar Hamburg en Rotterdam te vervoeren voor verzending naar Azië en de VS. "Door 100 procent over te stappen naar het spoor in plaats van gecombineerde vervoer per vrachtwagen en binnenvaartschepen bespaart het bedrijf ongeveer 51 ton CO2 per jaar", aldus Homilius.
 

De uitstoot van het transport van Ricola-producten wordt ook verminderd door het gebruik van Sustainable Maritime Fuels (SMF’s). Vergeleken met de gebruikelijke zware stookolie wordt er minstens 75 procent minder CO2 uitgestoten gedurende de levenscyclus.

Ricola en DACHSER hebben onlangs ook met succes de transportroute van Laufen naar Genua in Italië getest voor zendingen naar Azië (Hong Kong). "Door gebruik te maken van de zuidelijke havens, worden de transportroute en de transporttijd verder geoptimaliseerd," zegt Tran. Dit verklaart waarom de logistieke planners nu het potentiële voordeel overwegen van het opnemen van extra bestemmingen in de supply chain van Ricola.

DACHSER stelt Ricola nu ook in staat om duurzame vliegtuigbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel (SAF's)) te gebruiken, waardoor alleen al in de eerste helft van 2023 meer dan 150 ton CO2 is bespaard.
DACHSER stelt Ricola nu ook in staat om duurzame vliegtuigbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel (SAF's)) te gebruiken, waardoor alleen al in de eerste helft van 2023 meer dan 150 ton CO2 is bespaard.

Duurzamer vliegen

Ricola's inzet voor klimaatactie betekent ook dat het zijn toch al lage gebruik van luchtvracht nog verder wil terugdringen. Maar in noodsituaties kan het niet helemaal worden vermeden. "In de loop van het project hebben we geanalyseerd welke luchtvaartmaatschappij de meest zinvolle directe verbinding biedt en gebruik maakt van een moderne vloot vliegtuigen. Dit kan immers een heel groot verschil maken," zegt Homilius. Uit de berekeningen bleek dat er op de belangrijkste transportroute van Zürich naar New York een enorm verschil was tussen de beste en de slechtste combinatie in termen van ecologische voetafdruk: 500 g en tot 1.200 g CO2 per ton kilometer. DACHSER stelt Ricola nu ook in staat om duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF's) te gebruiken, waardoor alleen al in de eerste helft van 2023 meer dan 150 ton CO₂e wordt bespaard.

"We proberen niet in ons eentje de wereld te redden. Maar we kunnen en willen ons steentje bijdragen om van de wereld een betere plek te maken," zegt Layer. Bij Ricola heeft deze mentaliteit echt een snaar geraakt die verder gaat dan de innovatieprojecten met DACHSER, onlangs nog met een ideeënwedstrijd voor stagiairs. "Onze stagiairs gingen er echt mee aan de slag en toonden een geweldig enthousiasme." Uit de 35 ingediende ideeën over duurzaamheid zijn tot nu toe vier projecten voortgekomen die zich richten op windenergie, duurzame verpakkingen, het voorkomen van voedselverspilling en efficiënter inkopen.

Voor Layer is zowel de ideeënwedstrijd als de samenwerking met DACHSER een boodschap van toekomstig perspectief: "We zien hoe zelfs een paar aanpassingen ons in staat stellen om geweldige dingen te bereiken. Dit maakt ons enthousiast om nog meer te doen, en dat zullen we ook doen." Laten we hopen dat het beeld van de ongerepte bergwereld zo positief blijft.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder