Global Groupage: Wanneer alles wat bij elkaar hoort, samenkomt

De wereld verandert. En daardoor ook de markten. Verschuivingen in geopolitieke macht en belangen in combinatie met supply chains die bijna constant onder druk staan, benadrukken de behoefte aan nieuwe denkwijzen. Voor de logistiek betekent dit het realiseren van de best mogelijke combinatie van wereldwijd end-to-end vervoer en contractlogistieke oplossingen.

Logistiek is de drijvende kracht achter de internationale handel

Het lijkt tegenstrijdig: een steeds meer gedigitaliseerde wereld brengt mensen en markten elke dag dichter bij elkaar, maar tegelijkertijd zorgen crisissen, oorlogen en verschuivingen in  geopolitieke macht en belangen voor meer groepsvorming, protectionisme en een afwijzing van vrije handel, zoals we al lang niet meer gezien hebben. Eén ding is duidelijk: in dit spel worden de kaarten steeds vaker opnieuw geschud.

En er zijn grote verschillen in het groeitempo van de verschillende economieën. Terwijl in 2008 de economische groei in de Verenigde Staten (VS) en Europa nog gelijk was, ligt die van de VS nu 80 procent hoger. In de toekomst zal de wereldwijde groei vooral buiten Europa blijven plaatsvinden. Naar schatting van het Internationaal Monetair Fonds zal het aandeel van de Aziatisch en Pacifische landen (APAC) in het wereldwijde bruto binnenlands product stijgen tot meer dan 40 procent in 2040 en meer dan de helft in 2050. Azië telt nu negen van de tien grootste havens ter wereld.

Het McKinsey Global Institute heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd, ‘Geopolitics and the geometry of global trade’, waarin deze ontwikkelingen nader worden bekeken. Hierin analyseren de marktonderzoekers hoe nauw de handelsbetrekkingen tussen verschillende landen en economieën nu zijn en hoe dit in de toekomst zou kunnen veranderen, ongeacht de feitelijke geografische afstand. Bij het opnieuw meten van de ‘geometrie van de wereldhandel’ zien de auteurs van het McKinsey-onderzoek twee ontwikkelingsmogelijkheden. De eerste is de trend naar ‘gedeglobaliseerde’ internationale handel waarbij de focus van handelsactiviteiten minder op wereldwijde integratie is gericht en meer op lokale of regionale markten. Een voorbeeld hiervan is het uiteen drijven van de twee grootste economieën ter wereld: de VS en China. Dit uit zich in strafheffingen, sancties, wederzijdse marktblokkades, het scheiden van onderzoek en ontwikkeling en andere vormen van afschermingsmaatregelen.

Veerkracht door samenwerking

De auteurs van het onderzoek geven de voorkeur aan een andere optie als beter alternatief: een meer gevarieerde handel, waarbij we kijken naar hoe we samen kunnen werken, ondanks geopolitieke meningsverschillen. Hieraan zijn tenslotte veel voordelen verbonden: Bijvoorbeeld weerbaarheid tegen bepaalde vormen van verstoringen van de bevoorrading, maar ook kansen om een meer integraal handelssysteem en een meer geïntegreerde economie te bevorderen. Dit moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en open, transparante communicatie. "Een breed en divers netwerk van handelsrelaties is niet mogelijk zonder samenwerking," stelt de studie. 

En de tijd dringt, vooral voor de Europese economieën die onder druk staan door recente nogal sombere economische vooruitzichten. "In de komende tien jaar zal ongeveer 85 tot 90 procent van de wereldwijde economische groei buiten de EU plaatsvinden", zei Valdis Dombrovskis, Europees commissaris voor Handel, op de veiligheidsconferentie in München in februari 2024. "Als we onze groei en welvaart willen behouden, moeten we dus met elkaar verbonden blijven”, drong hij aan.   

DACHSER magazine 01/24 - Cover story PDF (0,99 MB)
DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder