De magische chatbot - Een blik op toekomstige technologieën

Met ChatGPT heeft natuurlijke taalverwerking een ongekend kwaliteitsniveau bereikt, waardoor volledig nieuwe mogelijkheden ontstaan in de communicatie tussen mens en machine. Een controle op de chatbot.

Het artikel ‘Uit het laboratorium van de toekomst’ presenteert de bevindingen van de afdeling Corporate Research & Development, die nauw samenwerkt met verschillende afdelingen en branches, evenals het DACHSER Enterprise Lab van Fraunhofer IML en andere onderzoeks- en technologiepartners.
Het artikel ‘Uit het laboratorium van de toekomst’ presenteert de bevindingen van de afdeling Corporate Research & Development, die nauw samenwerkt met verschillende afdelingen en branches, evenals het DACHSER Enterprise Lab van Fraunhofer IML en andere onderzoeks- en technologiepartners.

De nieuwste update GPT-4, ChatGPT en OpenAI zijn momenteel trending online. ChatGPT, een chatbot gemaakt door het Amerikaanse bedrijf OpenAI uit San Francisco, maakte met zijn testversie die gebaseerd is op GPT-3 indruk op gebruikers uit de meest uiteenlopende sectoren en zorgde voor heel wat opschudding in de media. Deze technologische mijlpaal in tekstherkenning op basis van kunstmatige intelligentie zou ook voor de logistiek nieuwe mogelijkheden kunnen bieden.

Zoals de naam al aangeeft, is een chatbot een combinatie van ‘chat’ en ‘robot’ een op tekst of audio gebaseerd dialoogsysteem dat realtime communicatie tussen mensen en machines mogelijk maakt op basis van natuurlijke taal. Eenvoudige chatbots zoeken op het web of in een gedefinieerde database naar trefwoorden die de gebruiker eerder heeft ingevoerd. Vervolgens gebruiken ze een geprogrammeerde beslisboom om vooraf gedefinieerde teksten of tekstmodules te selecteren uit een database met mogelijke antwoorden, zodat ze die als antwoord kunnen geven. In de meeste gevallen worden dergelijke eenvoudige chatbots gebruikt op websites om snelle en eenvoudige hulp te bieden.

Slimmere chatbots gebruiken Natural Language Processing (NLP) om de context te bepalen voor een geheel nieuw geschreven of gesproken zin. Het doel is om geschikte antwoorden te vinden op basis van bijvoorbeeld een kennisdatabase. NLP is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen voor machinaal leren. Tot nu toe was de kwaliteit van de resultaten van dergelijke intelligente chatbots in de praktijk beperkt. Uit tests bij DACHSER bleek dat beschikbare algoritmen van bekende cloudaanbieders in het beste geval een correcte contextherkenning van de input van 60 tot 80 procent haalden.

Het GPT-4 AI-algoritme

OpenAI heeft nu de nieuwste versie van het ‘generative pre-trained transformer’ (GPT) NLP-model uitgebracht, genaamd GPT-4. Dit model bouwt voort op de voorgaande successen van GPT-3. GPT-4 voegt nog een extra vleugje creativiteit toe aan de conversaties en is ook in staat om beelden te analyseren. Inmiddels heeft het bedrijf OpenAI een nieuwe commerciële aanpak gevolgd en is het afgestapt van de oorspronkelijke open source-aanpak.

Het deep learning-model en de grote trainingsdataset stellen ChatGPT in staat om natuurlijk klinkende conversaties te voeren en antwoorden te geven op een breed scala aan onderwerpen. Het patroon en de structuur van de antwoorden zijn vergelijkbaar met menselijke spraak. Hoewel GPT-4 nog steeds niet in staat is om onafhankelijk menselijk denken en kritisch onderzoeken van inhoud en context te vervangen, heeft het wel aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van wiskundige vaardigheden en logische taken.

GPT-4 heeft ook verbeterde mogelijkheden voor semantiek, waarbij elk chatbotantwoord altijd woord voor woord wordt opgebouwd door waarschijnlijkheden voor het volgende woord te berekenen. Bovendien kan het algoritme softwarecodes genereren of corrigeren en berichten schrijven in verschillende talen, inclusief gedichten, samenvattingen en marktanalyses.

Chatbots met een vergelijkbaar niveau van contextherkenning als ChatGPT kunnen ook een grote impact hebben op logistiek en IT. De technologie kan worden gebruikt om de communicatie met machines, systemen, voertuigen, klanten, partners en werknemers te automatiseren en te verbeteren, waardoor dagelijkse operaties efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Een bijzonder kenmerk van GPT-3 en GPT-4 is de manier waarop het onderliggende AI-model is getraind. Voor ChatGPT werden vormen van gecontroleerd en versterkt leren gecombineerd en werden mensen betrokken bij het trainingsproces (actief leren). Mensen fungeerden als trainer en namen de rol aan van zowel vragensteller als respondent tijdens het gecontroleerd leerproces. In de versterkende leerfase ontwikkelden de trainers een methode om de kwaliteit van de antwoorden van de chatbot op een reeds gevoerd gesprek te rangschikken. Op basis van deze ranglijsten creëerden zij beloningsmodellen die vervolgens werden opgenomen in verdere trainingen.

Hoewel ChatGPT een op regels gebaseerd mechanisme bevat om ongepaste reacties te voorkomen, heeft het nog steeds moeite om plagiaat, nepnieuws en discriminerende of seksistische standpunten betrouwbaar uit te sluiten. Het is een uitdaging waar ook GPT-4 nog mee te maken heeft en waarvoor verdere ontwikkeling nodig is.

De chatbot is groot in opkomst als hulp bij tekstberichten, maar is ook omstreden.
De chatbot is groot in opkomst als hulp bij tekstberichten, maar is ook omstreden.

Communicatie automatiseren

Generatieve AI heeft toepassingen op andere gebieden dan tekst en softwarecode; het kan bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of muziek genereren. Chatbots met niveaus van contextherkenning zoals ChatGPT zullen ook een impact hebben op logistiek en IT. Door de communicatie met machines, systemen en voertuigen, maar ook met klanten, partners en werknemers te automatiseren, zou deze technologie wel eens een ongekend bereik kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk.

Eén ding staat nu al vast: ChatGPT, GPT-3 en de nieuwe versie GPT-4 zijn een van de technologische hype-onderwerpen van het jaar. Niet alle taken en vragen zullen ermee worden opgelost, maar ChatGPT heeft het potentieel om nieuwe innovatieve processen, producten en bedrijfsmodellen te genereren. U kunt het zelf uitproberen op https://chat.openai.com.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Pascal Schroeder