terug
magazine

De balans zoeken tussen stabiliteit en verandering

In januari nam een nieuwe generatie het roer over bij DACHSER. Het team van de Executive Board en DACHSERs nieuwe CEO Burkhard Eling zijn een toonbeeld van het evenwicht tussen stabiliteit en verandering in het familiebedrijf. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director Strategy & PR vertelt over het nemen van een geplande en goed voorbereide stap die het erfgoed van de onderneming verbindt met de toekomst.

In een snel veranderende wereld is het antwoord meer wendbaarheid.
In een snel veranderende wereld is het antwoord meer wendbaarheid.

Het lijkt paradoxaal dat, terwijl het coronavirus wereldwijd zorgt dat het openbare leven herhaaldelijk tot stilstand komt, veel bedrijven in de detailhandel, het toerisme en de horeca hun deuren moeten sluiten, het leven toch in een steeds sneller tempo lijkt te gaan. Digitalisering, globalisering, klimaatverandering en steeds innovatievere mobiliteitstechnologieën veranderen de markten en de interacties tussen het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving radicaal. "Transitie" is inmiddels het sleutelwoord geworden voor toekomstige levensvatbaarheid en dit geldt ook, of juist ook, voor de logistiek.

Bij DACHSER komt transitie tot uiting in onze geplande en goed voorbereide wisseling van het management. Bernard Simon en Michael Schilling stappen over van de Executive Board naar de Raad van Commissarissen. Een nieuwe Executive Board met Burkhard Eling als CEO en woordvoerder zal vanaf nu het operationele deel van het familiebedrijf leiden.

"Mijn collega’s van de Executive Board en ikzelf nemen een uiterst robuust en snelgroeiend bedrijf over dat zelfs door de uitdagingen van het coronavirus niet uit de koers gebracht is. Met hun enorme kennis en toewijding zijn de mensen bij DACHSER erin geslaagd om de supply chain van onze klanten wereldwijd ook onder ongunstige omstandigheden in stand te houden", zegt Burkhard Eling in een persbericht over de wisseling van het management. "Met het vertrouwen en de steun van de oprichtersfamilie zal het team van de Executive Board de unieke, mensgerichte cultuur van DACHSER als familiebedrijf in stand houden. Tegelijkertijd zullen we de onderneming met gezond verstand en behendigheid verder ontwikkelen om ’s werelds best geïntegreerde logistiek dienstverlener te worden."

Evolutie, geen revolutie

Transitie van de ene generatie naar de volgende is een echte uitdaging, vooral voor familiebedrijven. Niet alle bedrijven hebben een vaste opvolgingslijn en zelfs als die er wel is, bestaat er vaak onzekerheid over de vraag hoe het erfgoed van het bedrijf kan overeenstemmen met het nieuwe begin en een continue ontwikkeling. Met andere woorden: een ordelijke overgang is meer een evolutie dan een revolutie.

Professor Peter May, een vooraanstaand adviseur op gebied van familiebedrijven en pionier op het gebied van eigenaar-strategisch denken binnen familiebedrijven heeft ooit eens in een gesprek met het DACHSER magazine de koers uitgezet: "De beste familiebedrijven beschikken over strategieën die gebaseerd zijn op lange termijn plannen, een slimme en degelijke financiële basis en een gezonde benadering van risico’s waarmee in de eerste plaats gestreefd wordt naar een duurzame zekerheid voor het vermogen van de onderneming. Daar bovenop speelt de mate van professionaliteit en het vermogen om nieuwe perspectieven en innovatieve benadering binnen het bedrijf te introduceren een beslissende rol in alle bedrijfsonderdelen."

"De beste familiebedrijven beschikken over strategieën die gebaseerd zijn op lange termijn plannen, een slimme en degelijke financiële basis en een gezonde benadering van risico’s."

Dit is precies wat DACHSER met de verandering in het management wil bereiken. De nieuwe CEO, die in 2012 bij DACHSER in dienst kwam en in 2016 met Bernhard Simon aan de planning van de wisseling van het management begon, zet de toon in de voortzetting van een succesverhaal dat al meer dan 90 jaar overspant: "Om ervoor te zorgen dat het bedrijf een evenwicht vindt tussen stabiliteit en verandering, blijft de nieuwe Executive Board van DACHSER zijn eigen strategische leidende principes volgen. Deze helpen onze onderneming te oriënteren, maken de weg vrij om wendbaar te blijven in dynamische markten en vergemakkelijken duurzaam zakelijk succes door te zorgen voor verdere opschaling", aldus Eling.

Het nieuwe team heeft zich daarop intensief voorbereid. "De afgelopen maanden hebben we onze nieuwe rollen eigen gemaakt en zijn we in veel opzichten als team gegroeid. We zijn goed toegerust om de uitdagingen die voor ons liggen aan te kunnen", aldus Eling. "We zullen gezonde afwegingen blijven maken en het juiste tempo aanhouden dat DACHSER tot een succesvol en essentieel bedrijf heeft gemaakt." Eling zegt ook dat dit is wat het bedrijf in staat stelt zich staande te houden, vooral in tijden van crisis. "We hebben laten zien dat we onze processen en ons bedrijf door en door kennen en dat we ze met veel succes beheren. We hebben onze klanten en servicepartners stabiliteit geboden en onze bedrijfswaarden nageleefd."

De DACHSER missie bepaalt de koers voor alle strategische plannen en besluiten die de dagelijkse werkzaamheden van de onderneming vormgeven. Tot op zekere hoogte is het de rode draad in alles wat DACHSER doet: "Wij creëren ’s werelds meest intelligente combinatie en integratie van logistieke netwerkdiensten. Wij optimaliseren de logistieke balans van onze klanten."

De volgende generatie in de Raad van Bestuur van DACHSER: Robert Erni, Alexander Tonn, Burkhard Eling, Edoardo Podestà and Stefan Hohm (v.l.n.r.).
De volgende generatie in de Raad van Bestuur van DACHSER: Robert Erni, Alexander Tonn, Burkhard Eling, Edoardo Podestà and Stefan Hohm (v.l.n.r.).

Het netwerk gaat boven alles

Een duidelijk missie dient als een kompas dat de weg wijst naar de toekomst en helpt daarnaast om op de gewenste koers te blijven om de best geïntegreerde logistieke dienstverlener te worden. De richtlijnen zijn daarbij helder: het netwerk gaat boven alles. "We zullen het DACHSER netwerk geografisch blijven ontwikkelen en versterken om klanten zowel in Europa als wereldwijd onze diensten te kunnen aanbieden en deze uit te voeren in lijn met onze missie als de meest geïntegreerde logistieke dienstverlener", zegt Eling.

Op deze wijze sluit het nieuwe leiderschap van DACHSER naadloos aan op de geschiedenis van het bedrijf. We kijken terug in de tijd: toen we begonnen met het ontwikkelen van onze strategie, was het netwerk dat we erfden geconcentreerd op Duitsland en zijn naaste buren. Het was nog ver verwijderd van de Europese netwerkmentaliteit die we vandaag de dag met al zijn normen en kwaliteitskenmerken als vanzelfsprekend beschouwen. Om op de lange termijn in de groeiende markten levensvatbaar te blijven, begon DACHSER in de jaren 90 zowel aan de benodigde fysieke als de IT- voorwaarden te werken.

Het bedrijf heeft veel moeite gedaan om geïntegreerde processen op te zetten voor twee bedrijfsactiviteiten: European Logistics en Food Logistics. Alle medewerkers in Europa werken samen binnen het netwerk en zetten zich elke dag in om het volledige potentieel hiervan te benutten. Het succes bij onze Europese klanten is hier het bewijs van. Het was de drijvende kracht achter een internationale DACHSER cultuur die ook doorklinkt in ons wereldwijde Air & Sea Logistics netwerk. Dit helpt ons om onze wereldwijde netwerken nauw met elkaar te verbinden en onze wendbaarheid continu te verbeteren.

Tegen crises bestand

Voor de nieuwe Executive Board blijven het prestatievermogen en de transparantie van het DACHSER netwerk topprioriteit. De robuustheid die hierdoor ontstaat, is ook de basisvoorwaarde om te kunnen reageren op onvoorziene ontwikkelingen wanneer deze zich voordoen, zoals onlangs nog bij de coronacrisis. Het zelfs onder moeilijke omstandigheden in stand houden van de toeleveringsketens die essentieel zijn voor de industrie en samenleving, is alleen mogelijk binnen bruisende netwerken met soepel functionerende systemen en mensen die weten wat ze doen, waar ze naartoe willen en wat ze samen willen bereiken.

"Wij hebben een rotsvast geloof in de voordelen voor de klant en de drive om deze te optimaliseren", zegt Eling, die eraan toevoegt dat deze zienswijze duidelijk ook de belangen van DACHSER dient: "Als we klanten onze ambassadeurs maken voor onze diensten, dan vertaalt zich dat in succes voor alle betrokkenen."

Ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering meegaat met de tijd is één kant van een succesvolle overgang. De andere kant is het communiceren van waarom het zinvol is. Bij DACHSER is de drie-eenheid van strategie, structuur en cultuur essentieel voor het behoud van de betrokkenheid en loyaliteit van onze managers en medewerkers aan het bedrijf. Elke verandering is verankerd in de DACHSER-waarden: ondernemerschap en de moed om te innoveren, inclusieve verantwoordelijkheid, duurzaamheid, loyaliteit en betrokkenheid, integriteit en eerlijkheid en als laatste openheid en respect. Het vasthouden aan deze waarden biedt te allen tijde de duidelijkheid en oriëntatie die nodig zijn voor het dagelijkse gedrag van managers en medewerkers op alle niveaus. Het is de taak van de nieuwe Executive Board om het in DACHSER gestelde vertrouwen te waarborgen en verder te ontwikkelen.

Burkhard Eling, nieuwe CEO van DACHSER.
Burkhard Eling, nieuwe CEO van DACHSER.

Wereldwijde waarden

Door de waarden bewust en strikt na te leven én proactief uit te dragen binnen en buiten de onderneming, schept DACHSER de voorwaarden die nodig zijn om ook in de toekomst een gezonde groei te kunnen realiseren. Daarbij behoort ook de naleving van onze gedragscode, die gebaseerd is op de DACHSER cultuur en op ethische en wettelijke basisnormen die overal ter wereld van toepassing zijn. Onder de noemer "Integriteit in de logistiek" zijn deze waarden en normen een belangrijk thema geworden, dat stevig verankerd moet zijn in onze wereldwijde bedrijfscultuur.

Een andere belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van DACHSER als een wereldwijde speler en "corporate citizen" is de steun van de aandeelhouders, zelfs nu de onderneming niet langer zal worden geleid door een familielid zodra Bernhard Simon de leiding van de operationele activiteiten overgeeft en plaatsneemt in de Raad van Commissarissen. De aandeelhouders zijn betrokken bij het familiebedrijf, zij onderhouden nauwe banden en zijn bereid de eerste prioriteit te geven aan de legitieme belangen van de onderneming, zelfs als deze in strijd zijn met hun eigen individuele belangen. Dit is een enorme blijk van vertrouwen en een bron van motivatie voor het nieuwe management en alle medewerkers, vooral tijdens een overgang.

"In uitdagende tijden hebben wij een bijzonder grote verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, vooral tegenover onze jongere medewerkers", aldus Eling. "De volgende generatie opleiden tot waardevolle medewerkers, hen door te laten ontwikkelen en vervolgens voor de lange termijn te behouden, maakt deel uit van onze cultuur. En dat we altijd op elkaar kunnen vertrouwen, is in het voordeel van beide partijen." Die loyaliteit kenmerkt volgens Eling ook de relatie van DACHSER met langdurige partners, aan wie het bedrijf de best mogelijke zekerheid wil geven; bijvoorbeeld door continuïteit in opdrachten en eerlijke en snelle betaling.

De boodschap van het nieuwe managementteam is duidelijk: "Wij zullen al het goede dat DACHSER uniek maakt, behouden. Tegelijkertijd zullen we met het vertrouwen en de steun van de eigenaarsfamilie eraan werken om de wendbaarheid te vergroten. De snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in alle sectoren en op alle gebieden maken deze wendbaarheid absoluut cruciaal. Het zal ons in staat stellen de volgende stappen te zetten op onze weg om 's werelds meest geïntegreerde logistieke dienstverlener te worden." Zo kan DACHSER volgens Eling de belangrijkste uitdagingen van het komende decennium actief aanpakken: digitalisering, duurzaamheid en het tekort van personeel. Hij voegt eraan toe dat DACHSER zich het ambitieuze doel heeft gesteld om alle supply chains voor en met zijn klanten in stand te houden en daarbij de gebruikelijke hoge kwaliteit te leveren. "U kunt op DACHSER vertrouwen - wij willen dit motto in alle eerlijkheid waarmaken", aldus Eling.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op