DACHSER Climate Protection: lange termijn strategie

Actieve klimaatbescherming maakt deel uit van de algehele verantwoordelijkheid van DACHSER. De logistiek dienstverlener loopt voorop in de klimaatbescherming door middel van efficiënte logistiek en technische innovaties, samen met klanten en partners die de verandering in de logistiek naar emissiearme en -vrije technologieën ook actief willen vormgeven. Alleen op die manier kan de 2-gradendoelstelling van het akkoord van Parijs evenals de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Europese Unie en vele andere landen op middellange en lange termijn worden bereikt.

DACHSER Climate Protection
DACHSER Climate Protection

Naast intelligente concepten voor duurzame stadslogistiek werkt DACHSER ook aan de implementatie van maatregelen om de uitstoot van CO2 en broeikasgassen in het regionale- en langeafstandstransport als ook in zijn ongeveer 400 vestigingen wereldwijd te verminderen. Daartoe behoort onder andere een verdere verhoging van de procesefficiëntie, bijvoorbeeld door digitale optimalisatietools of een intensiever gebruik van megatrailers. Het pakket maatregelen omvat ook een verdere verhoging van de energie-efficiëntie. Zo schakelt de onderneming inmiddels over op zuinige LED-technologie en zet zij haar volledige aantal transportbanden om naar moderne lithium-ion-technologie. Ook een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen en groene stroom staat op de agenda. Vandaag de dag voorziet DACHSER al in meer dan 60 procent van zijn totale elektriciteitsbehoefte wereldwijd door on-site productie via zonnepanelen en de aankoop van elektriciteit die is opgewekt door wind- en waterkracht. In Duitsland en Nederland ligt dat cijfer dicht bij de 100 procent. "We willen het aandeel groene energie blijven stimuleren en vooral de productie van hernieuwbare energie uitbreiden, vooral omdat onze vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit ook in de komende jaren enorm zal toenemen als gevolg van de toenemende elektromobiliteit", legt DACHSER CDO Stefan Hohm uit.

Onderzoek en innovatie

Ook de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve aandrijflijnen en brandstoffen maken deel uit van de klimaatbeschermingsstrategie van DACHSER. Naast batterij-elektrische aandrijvingen, die al in gebruik zijn als onderdeel van DACHSER Emission-Free Delivery en worden getest voor verdere mogelijkheden, kijkt de logistieke dienstverlener ook naar brandstofcelvrachtwagens en het gebruik van groene waterstof.

"Uit verschillende studies waaraan wij hebben meegewerkt, blijkt dat brandstofcelvrachtwagens een sleutelrol zullen spelen op de weg naar het emissievrij maken van het wegtransport tegen het einde van dit decennium. Daarom bereiden we ons nu al samen met verschillende partners intensief voor op deze technologie", aldus Hohm.

DACHSER is lid van de Duitse Waterstof- en brandstofcel Vereniging (DWV) en werkt samen met de RWTH Aachen Universiteit, de Kempten Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen en met fabrikanten van bedrijfsvoertuigen zoals Daimler Trucks bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van waterstoftechnologie.

Naast batterij-elektrische aandrijvingen, die al in gebruik zijn als onderdeel van DACHSER Emission-Free Delivery en worden getest voor verdere mogelijkheden, kijkt de logistieke dienstverlener ook naar brandstofcelvrachtwagens en het gebruik van groene waterstof.
Naast batterij-elektrische aandrijvingen, die al in gebruik zijn als onderdeel van DACHSER Emission-Free Delivery en worden getest voor verdere mogelijkheden, kijkt de logistieke dienstverlener ook naar brandstofcelvrachtwagens en het gebruik van groene waterstof.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De klimaatbeschermingsstrategie wordt aangevuld met een groter streven naar duurzame ontwikkelingen die verder gaan dan het bedrijfsmodel van DACHSER. Al meer dan een decennium zet DACHSER zich samen met kinderhulporganisatie Terre des Hommes in voor verschillende projecten in India, Nepal, Brazilië en Namibië. De bescherming van natuurlijke hulpbronnen speelt hierbij een steeds belangrijkere rol, aangezien mensen in opkomende markten en ontwikkelingslanden in het bijzonder getroffen worden door de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Sebastiaan Hes