Chem Logistics digitaliseert – Praktische mogelijkheden

Digitalisering is geen onbekend begrip in de transport- en logistieksector. Integendeel zelfs: goederenstromen gaan al lang gepaard met data. Informatielogistiek maakt integraal deel uit van de dienstenportefeuille van elke logistieke dienstverlener wereldwijd.

Met low-code/no-code platforms kunnen werknemers digitale toepassingen creëren met eenvoudige tools die het werk vergemakkelijken en processen optimaliseren.
Met low-code/no-code platforms kunnen werknemers digitale toepassingen creëren met eenvoudige tools die het werk vergemakkelijken en processen optimaliseren.

EDI-interfaces maken het gemakkelijker om orders te registreren, platforms voor het traceren van zendingen zorgen voor een transparant leveringsproces en supply chain event management tools verschaffen informatie over eventuele vertragingen en maken het mogelijk snel alternatieven te zoeken. Dit alles stelt hoge eisen aan de IT-beveiliging. Uiteindelijk is logistiek een essentiële infrastructuur voor de bevoorrading van het bedrijfsleven en de samenleving.

De digitale transformatie van logistieke dienstverleners wordt ook gestuurd door de eisen van de klant. Bedrijven in de chemische industrie hebben behoefte aan een logistieke systeemoplossing die via productie- en handelsnetwerken van de leverancier naar de consument leidt. Een dergelijke oplossing moet alle goederenbewegingen, warehouse-structuren en de informatielogistiek omvatten die nodig zijn om deze netwerken te beheren. Logistiek is nooit uitsluitend een kwestie van IT, het combineert digitalisering met fysieke activa en ook de mensen die de logistieke dienst verlenen in de overslagloodsen of achter het stuur van een vrachtwagen.

Hoe nauw digitalisering en logistiek met elkaar verbonden zijn, komt sterk tot uiting in de managementstructuur van logistieke bedrijven, zo ook bij DACHSER. Sinds januari 2021 is Stefan Hohm als Chief Development Officer verantwoordelijk voor de IT & Development Executive Unit. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de wereldwijde IT-organisatie, het ideeën- en innovatiemanagement, en onderzoek en ontwikkeling. In zijn executive unit worden ook innoverende oplossingen ontwikkeld voor Contract Logistics (warehousing) en industriële oplossingen, zoals voor de chemische industrie. Het is dan ook geen verrassing dat de DACHSER vestigingen inmiddels over talrijke digitale oplossingen beschikken die met name de omgang met chemische producten en gevaarlijke goederen verbeteren.

Ook het MKB kan digitaliseren

Bedrijven in de chemische industrie bevinden zich op zeer uiteenlopende niveaus als het op digitalisering aankomt – velen hebben al strategische stappen gezet, terwijl anderen nog maar net zijn begonnen. Maar de implementatie van een digitaliseringsstrategie is niet persé  afhankelijk van de grootte van een bedrijf. Het ontwikkelen of uitrollen van digitale oplossingen is niet langer afhankelijk van het hebben van een enorm IT-team. Neem low-code/no-code (LCNC)-platforms, die zelfs kleine en middelgrote ondernemingen de flexibiliteit en implementatiesnelheid bieden die ze nodig hebben om te slagen op het gebied van digitalisering.

"Citizen development" is de naam van de zakelijke trend achter low-code/no-code platforms, die volgens het technologieadviesbureau Gartner tegen 2024 zullen worden gebruikt om ongeveer 65 procent van de bedrijfsapplicaties te ontwikkelen. Ook bij DACHSER is low-code/no-code een van de vele bouwstenen van de digitale transformatie geworden. Je moet wel wat van IT weten, maar je hoeft geen diepgaande programmeerkennis te hebben. Als "citizen developer" krijgen werknemers toegang tot een eenvoudige ontwikkelomgeving waar ze – op basis van hun dagelijkse werk – hun eigen digitale toepassingen kunnen creëren met eenvoudige tools die het werk vergemakkelijken en de processen optimaliseren. DACHSER stelt ook centrale LCNC-toepassingen ter beschikking om best practices te delen en bewaakt en stuurt ook de LCNC-ontwikkelingen binnen het bedrijf.

DACHSER gebruikt digitale toepassingen in de breedste zin van het woord. Heel wat handelingen en processen die traditioneel op papier werden uitgevoerd, zijn perfect geschikt voor digitalisering. Bijvoorbeeld bij routine-inspecties van voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen, werd de documentatie meestal ingevuld met een klembord in de hand. Digitalisering van dit proces op tablets verhoogt zowel de efficiëntie als de duurzaamheid, omdat de media discontinuïteit tussen papieren documenten en programma’s zoals Word of Excel wordt weggenomen. Dit betekent dat documenten sneller centraal beschikbaar zijn, wat de transparantie verhoogt en een betere analyse van de informatie mogelijk maakt.

Naast dergelijke eenvoudige toepassingen kunnen LCNC-platformen ook worden gebruikt om complexere bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Dit stimuleert ook tot een digitale mindset bij alle medewerkers, terwijl digitale creativiteit wordt bevorderd en het werk in de hele organisatie gemakkelijker wordt gemaakt.

Bedrijven die hun werknemers omvormen tot citizen developers, is echt een nieuwe trend. Wat al veel langer bestaat, zijn platformen voor de afhandeling van digitale documenten. DACHSER gebruikt deze om een groot aantal documenten uit allerlei invoerkanalen te beheren en koppelt deze documenten via een unieke identificatiecode aan kernsystemen zoals het transportmanagementsysteem van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat fysieke en digitale documenten die per e-mail, vanaf een digitaal front-end of via een EDI worden verzonden, in de hele supply chain beschikbaar zijn. Neem het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen: het vervoersdocument (conform IMDG-code 5.4) wordt door de afzender rechtstreeks per e-mail naar een digitaal adres gestuurd, waar het aan de verzendingsgegevens wordt gekoppeld zodat het document overal in de supply chain kan worden opgevraagd. Dit omvat ook een controleproces. De verzender heeft het voordeel dat hij het document niet meer handmatig hoeft te ondertekenen; het enige wat de vervoerder hoeft te doen, is bij de fysieke overhandiging aan de rederij de vermelding "oorspronkelijk elektronisch ontvangen" toe te voegen.

Laten we het nu hebben over de toekomst van de logistiek van chemische en gevaarlijke goederen. De blockchain zorgt voor transparantie bij het uitvoeren en documenteren van transacties binnen een betrouwbare omgeving, wat deze technologie algemeen geschikt maakt voor gebruik in de supply chain. Een voorbeeldtoepassing zou informatie over gevaarlijke goederen kunnen zijn waartoe alle deelnemers aan de supply chain, afhankelijk van hun bevoegdheden, toegang hebben en die tot aan de bron kan worden getraceerd.

Digitalisatie speelt een cruciale rol in de logistiek.
Digitalisatie speelt een cruciale rol in de logistiek.

Evolutie, geen ontwrichting

In de toekomst ziet het er ook naar uit dat de veranderingen die digitalisering in de logistiek zal teweegbrengen, niet ontwrichtend zullen zijn. We zullen eerder een evolutionaire ontwikkeling zien in de vorm van een cyber-Soci fysisch netwerk. Dit zal vooral gunstig zijn voor het MKB binnen de chemische industrie, dat vertrouwt op een betrouwbare, gedigitaliseerde partner om wereldwijd te voldoen aan zijn logistieke behoeften.

Door Michael Kriegel, afdelingshoofd DACHSER Chem Logistics

DACHSER wereldwijd
Neem contact op