terug
magazine

Brexit update: Fase 3 van het Border Operating Model van het Verenigd Koninkrijk

Vorig jaar heeft de Britse regering gepresenteerd hoe de invoer van goederen moet verlopen na het verstrijken van de overgangsfase van de Brexit. Met behulp van het "Border Operating Model" werd een driefasenplan voor de invoering van douanecontroles uitgewerkt. De lancering van fase 3 is een nieuwe belangrijke mijlpaal voor de douaneprocedures van de Brexit. DACHSER heeft de ontwikkelingen op het gebied van douane- en vervoersprocedures nauwlettend gevolgd om ervoor te zorgen dat goederen de grens zo efficiënt mogelijk passeren.

Vanaf 1 januari 2022 zullen de grenscontroles worden verscherpt. In de toekomst zal een elektronische uitvoeraangifte aan de grens vereist zijn. Daarnaast zal een nieuw IT-systeem voor het goederenverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK), de Goods Vehicle Movement Service (GVMS), worden ingevoerd. 

Het handmatige proces om goederen de grens over te brengen met behulp van het EORI-nummer, Entry Into Declarants Record (EIDR), zal vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan zijn. In plaats daarvan moet een elektronische aangifte, Simplified Customs Declaration Process (SCDP), worden ingediend.

Het GVMS wordt al gebruikt voor douanezendingen, maar zal met ingang van 1 januari 2022 worden uitgebreid om het grenscontroleproces te automatiseren door de douaneaangifte te koppelen aan een in GVMS aangemaakte Good Movement Reference (GMR). De Automatic Number Plate Recognition (ANPR) koppelt op zijn beurt de douaneaangifte aan het GMR, zodat de voertuigen de grens kunnen passeren zonder te stoppen.

DACHSER verzorgt de koppeling van de douaneaangifte met het GVMS, tenzij u aangeeft dat niet te willen.

Als u van plan bent de douaneaangifte zelf te regelen, binnen uw organisatie of via een externe douaneagent, moet u er rekening mee houden dat DACHSER het referentienummer van de douaneaangifte nodig heeft. Dit wordt binnen DACHSER een Import Release Reference (IRR) genoemd. DACHSER voert de zogenaamde Import Release Reference (IRR) in het GVMS in, zodat de goederen de grens kunnen passeren.

Op 1 januari 2022 zullen ook producten van dierlijke oorsprong (POAO) en bepaalde dierlijke bijproducten (ABP) die uit de EU in het VK aankomen, vooraf moeten worden aangemeld via het Import of Products, Animals, Food and Feed System (IPAFFS). Fysieke inspecties van deze productgroepen en van planten en plantaardige producten, zullen tot 1 juli 2022 niet vereist zijn; de controles voor deze productgroepen zullen tussen 1 juli en 1 november 2022 in fases worden uitgevoerd. Het bijgevoegde document bevat meer details over dit onderwerp. U wordt verzocht DACHSER op de hoogte te brengen als u deze aanvullende diensten voor uw producten nodig hebt.

Indien u van plan bent de douaneaangifte voor POAO, ABP of planten en plantaardige producten zelf te verzorgen, bent u in dat geval ook verantwoordelijk voor de aanmelding bij het IPAFFS. 

In de loop van 2022 zullen verdere wijzigingen in fases van kracht gaan. De belangrijkste wijziging is dat vanaf 1 juli 2022 verklaringen inzake veiligheid en zekerheid bij import, ook bekend als ENS, verplicht zullen zijn. Meer informatie over ENS en inspecties van POAO, bepaalde DBP's en planten en plantaardige producten zal in aanloop van deze periode volgen.

Deze informatie is van toepassing op netwerkzendingen die via onze groupagedienst worden vervoerd en op zendingen van deel- en volledige ladingen.

Om op de nieuwe controleprocedures voorbereid te zijn, heeft het DACHSER-netwerk zijn processen collectief herzien en waar nodig aangepast.

HMRC heeft een hulplijnnummer voor douane en internationale handel opgezet. U kunt bellen naar 0300 322 9434 voor ondersteuning en vragen over invoer, uitvoer en douanevrijstellingen. De hulplijn is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur geopend en in het weekend van 8.00 tot 16.00 uur Britse tijd.

Handige links

U kunt ook de volgende link gebruiken om import- en exportvragen naar HMRC te sturen of de chatfunctie te gebruiken.

HMRC heeft de Export Support Service geïntroduceerd om ondernemers te helpen antwoorden te krijgen op praktische vragen over exporteren van het Verenigd Koninkrijk naar Europa.

Tot slot heeft HMRC een YouTube-kanaal met video's en webinars met handige informatie over douaneprocessen.

Border Operating Model PDF (0,14 MB)
DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Sebastiaan Hes