Carrière Mediaroom

Klaar voor de Brexit

Ons Brexit-projectteam heeft de basis gelegd voor een goed functionerend, solide logistiek netwerk van en naar het Verenigd Koninkrijk. Veel bedrijven zijn afhankelijk van het snelle transport van hun producten en moeten daarom nu hun Brexit huiswerk doen. Deze bedrijven moeten nu voorbereidingen treffen als ze hun goederen in beweging willen houden.

Klaar voor de Brexit
Klaar voor de Brexit

De klok tikt door: over een paar weken is Brexit een feit. Zoals de zaken er nu voorstaan, heb je een kristallen bol nodig om de uitkomst van de onderhandelingen te voorspellen. Ondanks de gemiste deadline en het feit dat de EU en het Verenigd Koninkrijk hard werken aan een oplossing, zijn er e nog steeds geen concrete resultaten aan de horizon. De enige zekerheid is dat de economische betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op blijvende wijze zullen worden getransformeerd. Op dit moment zijn de onderhandelingen nog steeds gericht op een vrijhandelsovereenkomst (FTA). In een ander scenario dat momenteel wordt overwogen, zouden de partijen afzonderlijke deelovereenkomsten sluiten die betrekking hebben op verschillende sectoren van de handel met de EU. Als het resultaat een vrijhandelsovereenkomst of deelakkoord is, dan zal de uitgangspositie voor bedrijven veel gunstiger zijn dan bij een harde Brexit. Geen van de onderhandelingsopties die momenteel worden besproken garandeert echter een wrijvingsloze handel voor bedrijven. Er zullen onvermijdelijk bureaucratische hindernissen zijn die de handel aanzienlijk zullen belemmeren. Douaneprocedures zullen leiden tot vertragingen in het grensverkeer en een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van de supply chain. Door de langdurige onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is het nog niet duidelijk of er een overeenkomst zal komen om de tarieven te verlagen.

Douane-inklaringen moeten vóór verzending worden geregeld

Twee jaar geleden hebben we een Brexit-projectteam opgericht dat over alle vaardigheden en expertise beschikt om ervoor te zorgen dat de goederen van onze klanten in 2021 en daarna veilig van en naar het Verenigd Koninkrijk kunnen blijven bewegen. Vanwege de onzekere voortgang moest ons team van experts geschikte concepten en oplossingen ontwikkelen die zouden bijdragen aan een soepel transport van goederen, ongeacht de politieke uitkomst, waarbij alle denkbare veranderingen van harde en zachte Brexit werden gedekt. Ook is het personeel van onze douaneteams uitgebreid, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om al het extra werk dat bij de douaneformaliteiten komt kijken in goede banen te leiden. Daarnaast hebben we nieuwe IT-oplossingen gecreëerd die onze klanten in staat stellen om de douaneprocedures veilig en efficiënt te beheren. De actieve deelname van onze klanten is echter van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de douaneprocessen veilig en met maximale efficiëntie worden afgehandeld. Alleen door samen te werken, kunnen we onze inspanningen optimaliseren en aan alle douanevereisten voldoen, zodat netwerkzendingen zonder problemen kunnen worden getransporteerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vooraf controleren of zendingen voldoen aan alle douanevereisten voor transport van en naar het Verenigd Koninkrijk om onvoorspelbare vertragingen bij de douane te voorkomen. Het solide en juist functioneren van het Dachser netwerk is immers van het grootste belang voor ons en onze klanten.

De juiste voorbereiding is essentieel

Om de perfecte oplossing voor uw zendingen te vinden, is het van groot belang dat u zich goed voorbereidt. Hier vindt u een lijst met de belangrijkste taken die u moet uitvoeren om ons te ondersteunen bij de afhandeling van uw zending:

 • Vraag een EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) aan in het land waar uw klanten zich bevinden. U kunt een UK EORI-nummer aanvragen via de volgende link: Klik hier om direct online een EORI-nummer aan te vragen.
 • Maak een commerciële factuur aan met alle douanerelevante informatie. U bent van harte welkom om deze vooraf te sturen naar uw lokale DACHSER vestiging, die deze voor u zal controleren.
 • Spreek de Incoterms af met de handelspartner. Alle relevante informatie over Incoterms vindt u hier.
 • De TARIC code vindt u hier.
 • Vind hier het UK-tarief voor  goederen.
 • Stuur ons de contactgegevens van uw klant (importeur) in het land van bestemming, inclusief naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we de douaneformaliteiten kunnen afstemmen.
 • Gelieve met uw klant (importeur) in het Verenigd Koninkrijk te verduidelijken of er een vereenvoudigde aangifteprocedure moet worden gebruikt (inschrijving in het register van de aangever, EIDR) en of de klant een eigen deferred account heeft.
 • Gebruik alleen verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de ISPM 15-norm. Relevante informatie vindt u hier.
 • Neem de specifieke etiketteringsvoorschriften voor bepaalde producten in acht. Relevante informatie vindt u hier.
 • Bespreek met uw belastingadviseur de fiscale eisen in het land van vertrek/bestemming.
Let op: zonder de vereiste toestemming kunnen wij uw douaneafhandeling niet verzorgen.

Om de import- en exportprocedures namens u goed te kunnen uitvoeren, hebben we een bijbehorende douanevertegenwoordigingsvergunning (CRA) of volmacht (POA) nodig. Deze machtiging creëert de wettelijke basis die ons in staat stelt om namens u op te treden bij de lokale douaneautoriteiten (deze vertegenwoordiging gebeurt op uw kosten).

Opmerking: Om vertragingen in het douanevervoer te voorkomen, verzoeken wij u ons vóór 1 januari 2021 uw CRA/POA te sturen. U kunt de betreffende formulieren verkrijgen bij uw DACHSER vestiging.

Deze voorafgaande controle helpt de transporten van uw goederen te beveiligen

Voor alle zendingen controleren wij de voor de inklaring vereiste documentatie op volledigheid. Dit voorkomt vertragingen als gevolg van ontbrekende documentatie. Om uw zending veilig te stellen, eisen wij van u:

 • De volgende documenten: handelsfactuur/ pro forma factuur, aflevering bon, paklijst
 • Controle of de documenten alle essentiële inhoud bevatten die nodig zijn om aan de inklaring te voldoen.
 • In het geval van nieuwe klanten hebben we daarbij ook de contactgegevens van de importeur nodig (naam, e-mailadres, telefoonnummer); informeer uw importeur dat DACHSER contact met hen opneemt.
DACHSER zal deze diensten voor u verzorgen
 • Om ervoor te zorgen dat de douaneprocedures voor klantzendingen soepel verlopen, vragen wij u voorafgaande het transport reeds om de benodigde gegevens en documenten.
 • Om de douaneformaliteiten voor u te kunnen afhandelen, hebben we ons douaneteam aanzienlijk versterkt, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
 • Om ons voor te bereiden op ernstige vertraging hebben we op de hoofdroutes ruim van tevoren alternatieve transportroutes gepland, ook voor zendingen naar Ierland.
 • We maken gebruik van nieuwe, intern ontwikkelde IT-oplossingen om veilige en efficiënte de douaneformaliteiten te managen.
 • Om de bijkomende taken rondom de Brexit te kunnen beheren, hebben we een intern projectteam opgericht.
 • Als u behoefte heeft aan warehouse oplossingen in het Verenigd Koninkrijk of de EU, neem dan contact op met uw DACHSER vestiging. Een douane loods is mogelijk waar nodig.

De volgende links geven nuttige informatie over de belangrijkste Brexit-onderwerpen en -taken:

Actuele informatie van overheden

Richtlijnen voor de etikettering en verpakking van goederen

Klaar voor de Brexit

Bent u op zoek naar informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op de Brexit? Klik hier en ontdek de belangrijkste onderwerpen en thema’s.

Download