Carrière Mediaroom

Klaar voor de Brexit

Ons Brexit-projectteam heeft de basis gelegd voor een goed functionerend, solide logistiek netwerk van en naar het Verenigd Koninkrijk. Veel bedrijven zijn afhankelijk van het snelle transport van hun producten en moeten daarom nu hun Brexit huiswerk doen. Deze bedrijven moeten nu voorbereidingen treffen als ze hun goederen in beweging willen houden.

Klaar voor de Brexit
Klaar voor de Brexit

Op 24.12.2020 is tussen de EU en het VK een overeenkomst gesloten over toekomstige samenwerking en handel. Een belangrijk punt is dat tussen de EU en het VK geen douanerechten zullen worden geheven voor leveringen van goederen uit beide gebieden. Dit betekent echter niet dat de administratieve douaneafhandeling zal worden afgeschaft. Daarom moeten alle documenten en douane gerelateerde informatie vooraf door onze klanten worden aangeleverd. Het is hierbij belangrijk dat het bewijs van preferentiële oorsprong van de goederen word verstrekt. Pas nadat de zending door het douaneteam van DACHSER is vrijgegeven, kan deze worden aanvaard voor verzending. 

Dit is van toepassing vanaf 01.01.2021 voor alle zendingen tussen de EU en het VK, alleen zendingen van de EU naar Noord-Ierland zijn uitgesloten.

Douane-inklaringen moeten vóór verzending worden geregeld

Twee jaar geleden hebben we een Brexit-projectteam opgericht dat over alle vaardigheden en expertise beschikt om ervoor te zorgen dat de goederen van onze klanten in 2021 en daarna veilig van en naar het Verenigd Koninkrijk kunnen blijven bewegen. Vanwege de onzekere voortgang moest ons team van experts geschikte concepten en oplossingen ontwikkelen die zouden bijdragen aan een soepel transport van goederen, ongeacht de politieke uitkomst, waarbij alle denkbare veranderingen van harde en zachte Brexit werden gedekt. Ook is het personeel van onze douaneteams uitgebreid, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om al het extra werk dat bij de douaneformaliteiten komt kijken in goede banen te leiden. Daarnaast hebben we nieuwe IT-oplossingen gecreëerd die onze klanten in staat stellen om de douaneprocedures veilig en efficiënt te beheren. De actieve deelname van onze klanten is echter van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de douaneprocessen veilig en met maximale efficiëntie worden afgehandeld. Alleen door samen te werken, kunnen we onze inspanningen optimaliseren en aan alle douanevereisten voldoen, zodat netwerkzendingen zonder problemen kunnen worden getransporteerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vooraf controleren of zendingen voldoen aan alle douanevereisten voor transport van en naar het Verenigd Koninkrijk om onvoorspelbare vertragingen bij de douane te voorkomen. Met name de volledigheid en de juistheid van de douanedocumenten zijn een belangrijke voorwaarde voor de verwerking van de zendingen. Het solide en juist functioneren van het Dachser netwerk is immers van het grootste belang voor ons en onze klanten.

De juiste voorbereiding is essentieel

Om de perfecte oplossing voor uw zendingen te vinden, is het van groot belang dat u zich goed voorbereidt. Hier vindt u een lijst met de belangrijkste taken die u moet uitvoeren om ons te ondersteunen bij de afhandeling van uw zending:

 • Vraag een EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) aan in het land waar uw klanten zich bevinden. U kunt een UK EORI-nummer aanvragen via de volgende link: Klik hier om direct online een EORI-nummer aan te vragen.
 • Maak een commerciële factuur aan met alle douanerelevante informatie. U bent van harte welkom om deze vooraf te sturen naar uw lokale DACHSER vestiging, die deze voor u zal controleren.
 • Spreek de Incoterms af met de handelspartner. Alle relevante informatie over Incoterms vindt u hier.
 • De TARIC code vindt u hier.
 • Vind hier het UK-tarief voor  goederen.
 • Stuur ons de contactgegevens van uw klant (importeur) in het land van bestemming, inclusief naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we de douaneformaliteiten kunnen afstemmen.
 • Gelieve met uw klant (importeur) in het Verenigd Koninkrijk te verduidelijken of er een vereenvoudigde aangifteprocedure moet worden gebruikt (inschrijving in het register van de aangever, EIDR) en of de klant een eigen deferred account heeft.
 • Gebruik alleen verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de ISPM 15-norm. Relevante informatie vindt u hier.
 • Neem de specifieke etiketteringsvoorschriften voor bepaalde producten in acht. Relevante informatie vindt u hier.
 • Bespreek met uw belastingadviseur de fiscale eisen in het land van vertrek/bestemming.
Let op: zonder de vereiste toestemming kunnen wij uw douaneafhandeling niet verzorgen.

Om de import- en exportprocedures namens u goed te kunnen uitvoeren, hebben we een bijbehorende douanevertegenwoordigingsvergunning (CRA) of volmacht (POA) nodig. Deze machtiging creëert de wettelijke basis die ons in staat stelt om namens u op te treden bij de lokale douaneautoriteiten (deze vertegenwoordiging gebeurt op uw kosten).

Opmerking: Om vertragingen in het douanevervoer te voorkomen, hebben wij uw CRA/POA op voorhand nodig om de zending te accepteren. U kunt de betreffende formulieren verkrijgen bij uw DACHSER vestiging.

Deze voorafgaande controle helpt de transporten van uw goederen te beveiligen

Voor alle zendingen controleren wij de voor de inklaring vereiste documentatie op volledigheid. Dit voorkomt vertragingen als gevolg van ontbrekende documentatie. Om uw zending veilig te stellen, eisen wij van u:

 • De volgende documenten: handelsfactuur/ pro forma factuur, aflevering bon, paklijst
 • Controle of de documenten alle essentiële inhoud bevatten die nodig zijn om aan de inklaring te voldoen. De volgende informatie moet op de handelsfactuur worden vermeld: algemene factuurgegevens, het EORI-nummer van de bij de handelstransactie betrokken partijen, geadresseerde/verzender met contactgegevens, aantal en soort colli, gedetailleerde omschrijving van de goederen, TARIC-code, waarde van de goederen, netto/brutogewicht per TARIC-code, totaal netto/brutogewicht van de zending, aantal colli en land van oorsprong, alsmede de valuta. Zorg ervoor dat de gegevens correct zijn. De gegevens moeten overeenkomen met de fysieke zending.
 • In het geval van nieuwe klanten hebben we daarbij ook de contactgegevens van de importeur nodig (naam, e-mailadres, telefoonnummer); informeer uw importeur dat DACHSER contact met hen opneemt.
DACHSER zal deze diensten voor u verzorgen
 • Om ervoor te zorgen dat de douaneprocedures voor klantzendingen soepel verlopen, vragen wij u voorafgaande het transport reeds om de benodigde gegevens en documenten.
 • Om de douaneformaliteiten voor u te kunnen afhandelen, hebben we ons douaneteam aanzienlijk versterkt, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
 • Om ons voor te bereiden op ernstige vertraging hebben we op de hoofdroutes ruim van tevoren alternatieve transportroutes gepland, ook voor zendingen naar Ierland.
 • We maken gebruik van nieuwe, intern ontwikkelde IT-oplossingen om veilige en efficiënte de douaneformaliteiten te managen.
 • Om de bijkomende taken rondom de Brexit te kunnen beheren, hebben we een intern projectteam opgericht.
 • Als u behoefte heeft aan warehouse oplossingen in het Verenigd Koninkrijk of de EU, neem dan contact op met uw DACHSER vestiging. Een douane loods is mogelijk waar nodig.

De volgende links geven nuttige informatie over de belangrijkste Brexit-onderwerpen en -taken:

Actuele informatie van overheden

Richtlijnen voor de etikettering en verpakking van goederen

Commerciële facturen

Download hier onze checklist voor een conforme handelsfactuur.

Download

Klaar voor de Brexit

Bent u op zoek naar informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op de Brexit? Klik hier en ontdek de belangrijkste onderwerpen en thema’s.

Download