Carrière Mediaroom

Gegevenbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons ("DACHSER"). De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of uw telefoonnummer, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke bepalingen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op DACHSER.

Het doel van deze verklaring inzake gegevensbescherming is om u te informeren over het soort, het bereik en de doeleinden van de persoonsgegevens die we verzamelen. Bovendien willen we u op de hoogte houden van uw rechten. Als we u speciale diensten via onze website of elders willen aanbieden en als er geen rechtsgrond voor de noodzakelijke verwerking van de gegevens in dit verband zou zijn, moeten wij uw toestemming verkrijgen.

1. Verantwoordelijke kantoor en functionaris voor gegevensverwerking

Het verantwoordelijke kantoor binnen de betekenis van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Duitsland

Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.de

De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking van DACHSER SE zijn:

DACHSER SE
Functionaris voor gegevensverwerking
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Registratie van algemene gegevens en informatie

Iedere keer wanneer deze website wordt bezocht worden er verschillende algemene gegevens en informatie geregistreerd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het is mogelijk dat het volgende wordt geregistreerd: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetsite van waaruit het toegangssysteem toegang heeft tot onze internetsite (referrer genoemd), (4) de subwebsites die naar onze internetsite gelinkt zijn via een toegangssysteem, (5) de datum en het tijdstip waarop de internetsite is bezocht, (6) het internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internet serviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die fungeren als een reactie op noodsituaties in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie is het voor DACHSER onmogelijk om uw identiteit te bepalen. Er wordt geen profiel opgesteld. De reden dat we deze informatie nodig hebben is eerder om ervoor te zorgen dat we de content van onze website up-to-date houden, dat we de content van onze website en de advertenties hiervoor optimaliseren, dat we de voortdurende functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website garanderen en om ervoor te zorgen dat we de autoriteiten op het gebied van wetshandhaving de nodige informatie kunnen verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

DACHSER analyseert deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie op statistische basis met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We bewaren de anonieme gegevens afzonderlijk van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in de logbestanden van de server. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 f) van de AVG.

3. Gegevensverwerking bij het eerste contact

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in ons profiel vindt. Als u een van deze kanalen gebruikt om contact op te nemen met DACHSER, worden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke informatie die op vrijwillige basis aan DACHSER wordt verstrekt, wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en/of om contact met u op te nemen.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS.

De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

4. Inschrijving voor onze nieuwsbrief

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van DACHSER (bijv. "eLetter") op de website van DACHSER. De persoonsgegevens die worden geregistreerd bij de inschrijving voor de nieuwsbrief van DACHSER zijn te zien op het invoerscherm.

DACHSER gebruikt de nieuwsbrief om regelmatig informatie te verstrekken aan klanten en zakelijke partners over innovaties van onze diensten en productie, actuele persberichten, informatie over ons merk of de huidige content van onze website. De nieuwsbrief kan in principe alleen worden ontvangen door de betrokken persoon als (1) de betrokken persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokken persoon zich heeft geregistreerd voor ontvangst van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in eerste instantie een bevestigingsmail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de betreffende persoon met een “double-opt-in-procedure” voor ontvangst van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient als controle om ervoor te zorgen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 a) van de AVG.

Na registratie voor de nieuwsbrief slaan we het IP-adres op van de internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem van de betreffende persoon op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. De registratie van deze gegevens is vereist om op een later tijdstip het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon te kunnen identificeren en dus ook om de wettelijke bescherming van DACHSER te garanderen. In het kader van het versturen van de nieuwsbrief, machtigt DACHSER het bedrijf Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, voor registratie, verwerking, gebruik en/of opslag van de gegevens als onderdeel van de orderverwerking.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratieprocedure voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Verzending van de nieuwsbrief
  • Advies en reclame
  • De aan behoefte gerelateerde structuur van de nieuwsbrief
  • Compilatie van de onderwerpen in de nieuwsbrief in overeenstemming met de interesses van de abonnees

Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de diensten of registratie van de nieuwsbrief, over wijzigingen in het aanbod of een aanpassing in de technische omstandigheden.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokken persoon ons heeft gegeven voor de inschrijving van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link om uw toestemming in te trekken. Daarnaast is het ook mogelijk om op elk gewenst moment rechtstreeks bij DACHSER uit te schrijven door een bericht te sturen naar de contactgegevens die onder nummer 1 zijn vermeld.

5. Het traceren van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in het HTML-formaat van dergelijke e-mails wordt ingesloten om het vastleggen en analyseren van een logbestand te vergemakkelijken. Op deze manier kan een statistische analyse van het succes of het falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten trackingpixels kan DACHSER vaststellen of en wanneer een e-mail wordt geopend door een betrokken persoon en welke van de links in de e-mail werden aangeklikt door de betrokken persoon.

De persoonsgegevens die worden geregistreerd via de trackingpixels in de nieuwsbrief worden opgeslagen en geëvalueerd door DACHSER om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokken persoon. Betrokken personen hebben op elk moment het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die via de “double-opt-in-procedure” is gegeven, in te trekken. Als gevolg van het intrekken van de toestemming worden deze persoonsgegevens door DACHSER verwijderd. Het uitschrijven van het abonnement op de nieuwsbrief wordt door DACHSER automatisch als intrekking beschouwd.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een computersysteem worden geplaatst en binnen dat systeem worden opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies kan DACHSER u gebruiksvriendelijke diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als er geen cookies geplaatst zouden worden. Cookies stellen ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. De gebruiker van een website die cookies gebruikt hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij/zij de website bezoekt zijn/haar inloggegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen van de website en de cookie die door de website op het computersysteem is geplaatst.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment voorkomen door het aanpassen van een bijbehorende instelling van uw internetbrowser en op deze manier op permanente basis het instellen van cookies voorkomen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle standaard internetbrowsers. Als u het plaatsen van cookies in uw internetbrowser uitschakelt, zijn echter voor u in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig beschikbaar. De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG.

7. Webanalyse Tool eTracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. etracker maakt standaard geen gebruik van cookies. Alleen als u uitdrukkelijk instemt met het plaatsen van analysecookies (statistische cookies), worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers mogelijk te maken en om gebruiksgerelateerde inhoud of reclame weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker-cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen voor gegevensbescherming. etracker is onafhankelijk getest, gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG is de optimalisatie van ons online aanbod en onze presentatie op het internet. Aangezien we grote waarde hechten aan de privacy van onze bezoekers, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de inlognaam of de apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er zal geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaatsvinden.

Met de browserinstelling "do not track" wordt u eveneens automatisch uitgesloten van tracking.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.

Uw bezoekgegevens worden dan niet meer betrokken bij de webanalyse. Klik om te activeren.

Opt-out

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

8. eLogistics

DACHSER biedt op de website diensten aan onder de toepassing eLogistics. De belangrijkste functies van het portaal eLogistics zijn het online berekenen van verzendkosten, het registreren van transportorders en het traceren van bestellingen door middel van Tracking & Tracing.

DACHSER SE stuurt de vragen en bijbehorende persoonsgegevens door aan het technisch verantwoordelijk kantoor binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de dochteronderneming van de persoon die de vraag stelt, voor verwerking en gebruik, en wisselt de gegevens uit met deze vestiging. Zo worden de vragen en bijbehorende gegevens van de website voor Zwitserland (www.dachser.com/ch) bijvoorbeeld uitgewisseld met de nationale vestiging van DACHSER in Zwitserland (DACHSER Spedition AG). Het is mogelijk dat op deze manier gegevens worden uitgewisseld met derde landen, zoals de VS. Gebruikers kunnen de applicaties van eLogistics met of zonder individuele registratie gebruiken. In het geval van registratie activeert de relevante nationale vestiging de gebruiker na succesvolle authenticatie. In het geval van registratie hebben gebruikers meer “referenties” dan in het geval van gebruik zonder registratie, d.w.z. dat de gebruikers ook andere diensten kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die in dit proces aan DACHSER worden doorgestuurd, zijn te zien op het relevante invoerscherm dat voor de registratie werd gebruikt.

De bedoeling achter het gebruik van gegevens bij het gebruik van de diensten van eLogistics is uitsluitend om de genoemde diensten beschikbaar te maken. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens voor het opstellen of uitvoeren van contracten wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 b) van de AVG en in alle andere gevallen Art. 6 Par. 1 f) van de AVG. De rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een derde land wordt beschreven in Art. 49 Par. 1 b) van de AVG.

9. Google Maps

We gebruiken op deze website het aanbod van Google Maps. Dit betekent dat we u op de website direct interactieve kaarten kunnen tonen en u in staat stellen om de kaartfuncties eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.

Door het openen van de website ontvangt Google informatie dat u de bijbehorende subsite op onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder nummer 2 worden vermeld, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waardoor u wordt aangemeld, of als er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u deze toewijzing aan uw profiel met Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor advertenties, marktonderzoek en/of de aan behoeften gerelateerde structurering van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs bij gebruikers die niet inloggen) om aan behoeften gerelateerde advertenties te bieden en om andere gebruikers in uw sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Google. Meer informatie over de doeleinden en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de serviceprovider van de plug-ins is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de serviceprovider.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van Google Maps wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG. De overdracht van persoonsgegevens aan de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild op grond van Art. 45 Par. 1 van de AVG, waarvan Google een ondertekenaar is.

10. Sociale plug-ins

We gebruiken op onze website de sociale plug-ins (“plug-ins”) van Facebook, Twitter, YouTube, Xing en LinkedIn. We gebruiken plug-ins met name zodat u de content van onze website kunt delen met andere gebruikers van sociale netwerken of zodat u hen naar deze content kunt verwijzen. U kunt de provider van de relevante plug-in herkennen aan zijn logo of beginletter.

Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de provider van de plug-in. Als u echter op het relevante veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks naar de provider van de relevante plug-in verzonden en in bepaalde omstandigheden door die provider in derde landen zoals de VS verwerkt. Nadat u op een veld van de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de website van de provider van het relevante sociale netwerk geopend. De gegevensoverdracht naar de provider van de relevante plug-in wordt, onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij het sociale netwerk van de genoemde provider van de plug-in, uitgevoerd. Nadat u bent aangemeld bij de provider van de plug-in worden uw gegevens die bij ons zijn geregistreerd, rechtstreeks verzonden naar het account dat u bij de provider van de plug-in hebt.

We hebben geen invloed op het soort en bereik van de gegevens die worden verzameld en verwerkt met behulp van de plug-in, noch kennen we het volledige bereik van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperiode. Volgens de informatie van de provider van de plug-in omvatten de verzonden gegevens informatie over uw browser, de websites die u hebt bezocht en de datum en tijd van uw bezoek. De providers van de plug-ins verwerken deze informatie om bijvoorbeeld een gebruikersprofiel aan te maken en om specifieke advertenties voor u te plaatsen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de provider van de plug-in om dit herroepingsrecht af te dwingen. U kunt hierover meer informatie vinden op de internetsites en in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende serviceproviders.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van de sociale plugins is art. 6 lid 1 onder f) AVG. Bij gebruik van de diensten van Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn kunnen gegevens naar derde landen zoals de VS worden overgedragen. In deze gevallen zorgen we voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om aan de vereisten van de Europese wetgeving te voldoen. Dit gebeurt normaal gesproken door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, indien nodig, door middel van andere passende garanties.

11. Gegevensoverdracht aan derden

De toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor serviceproviders en contracterende partijen die we in dienst hebben voor het functioneren van onze website. Deze externe serviceproviders zijn verplicht om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij nodig hebben of voor andere doeleinden in overeenstemming met de instructies.

DACHSER zal uw persoonsgegevens verzenden aan bedrijven binnen de DACHSER-groep voor de doeleinden die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden vermeld en deze doorsturen naar de relevante nationale vestigingen. Er zijn ook bedrijven van DACHSER gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van DACHSER dat u wordt geïnformeerd over uw rechten als betrokken persoon in het kader van de van kracht zijnde wetgeving voor gegevensbescherming. U kunt eventuele vragen of klachten over uw persoonsgegevens aan DACHSER richten. De andere bedrijven van DACHSER die deel uitmaken van de DACHSER-groep, die uw persoonsgegevens ook verwerken, werken met ons samen en ondersteunen ons bij het afhandelen van dergelijke vragen of klachten.

Afgezien van de bovengenoemde gegevensoverdracht, verzenden, verkopen of verhandelen wij uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, of wanneer de verzending is vereist om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen aan u, de gebruiker van onze website, na te komen.

12. Opslagperiode van gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de relevante wettelijke opslagperiode. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen we routinematig alle bijbehorende gegevens voor zover deze niet langer vereist zijn om een contract na te komen of op te stellen.

Als de reden voor opslag niet meer van toepassing is of als de door de Europese regelgevende instantie of een andere relevante wetgever vastgestelde opslagperiode zou vervallen, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

13. Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u ten aanzien van DACHSER aanspraak maken op de rechten zoals uiteengezet in de artikelen 15-21 van de AVG als aan de vereisten die daarin zijn uiteengezet wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (Art. 15 van de AVG), correctie (Art. 16 van de AVG), verwijdering (Art. 17 van de AVG), beperking van verwerking (Art. 18 van de AVG), gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (Art. 21 en 22 van de AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Art. 77 van de AVG.

Artikel 13 en 14 AVG

Informatie over gegevensbescherming volgens artikel 13 en 14 AVG van DACHSER Netherland European Logistics en Air & Sea Logistics.

Download